Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Chris Segeren Oud KNJV voorzitter, WBE en FBE bestuurder

Chris Segeren Oud KNJV voorzitter denkt zijn frustraties beter te kunnen verwerken als hij een critiche KNJV lid in discrediet brengd bij overgrote meerderheid van de Nederlandse WBE's. We betreuren de acties van dhr Segeren en overwegen tegen deze juridische stappen te nemen. Maar voordat dit zover is mag u genieten van de gekleurde argumentatie van een oud KNJV voorzitter die voor eigen parochie predict.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlimgs, De toezichthouder

Lees verder

Als redelijkheid niet meer prevaleert, als ruggespraak niet meer voldoet, dan moet de rechtspraak het doen.

Zou de politie het accepteren als u hen de toegang tot uw wapenkluis zou weigeren? Wij denken van niet. Waarom moeten de leden dan wel accepteren als hen de toegang tot de verenigingsjaarcijfers geweigerd wordt? Zou de politie er genoegen mee nemen als u ze vertelt dat een vriend de wapenkluis gecontroleerd heeft en alles in orde heeft bevonden? Wij denken van niet. Waarom moeten de leden er genoegen mee nemen als het bestuur ze vertelt dat de jaarcijfers door de kascommissie gecontroleerd...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlimgs, De toezichthouder

Lees verder

Advocaat en Voorzitter concluderen dat Jagersvereniging de stukken ten onrechte geweigerd zijn. Medewerkers verenigingsbureau beslissen toch anders

Cliënt kan zich niet verenigen met het feit dat hij geen inzage verkrijgt c.q. een afschrift van de jaarverslagen van uw vereniging mag ontvangen en wel om de navolgende redenen. Op zichzelf is het juist dat artikel 2:50 BW niet op uw vereniging van toepassing is, zodat u uit dien hoofde inderdaad geen inzage behoeft te verschaffen in het jaarverslag van uw vereniging. De statuten van uw vereniging bepalen echter anders.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlimgs, De toezichthouder

Lees verder

Wie deelt de lakens uit bij Jagersvereniging?

Gekozen voorzitter Willem Urlings of aangestelde directeur Laurens Hoedemaker bepaalt wat de leden mogen? Je zou zeggen dat de democratisch gekozen bestuur voor het zeggen heeft. Toch lijkt het dat de verenigingsbureau onder de leiding van directeur Laurens Hoedemaker de dienst uitmaakt bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Het lid heeft volgens afspraak inzage verzocht in de achterliggende ALV stukken. Dit was afgesproken tussen de advocaat van het lid en de Jagersvereniging....

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlimgs, De toezichthouder

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved