Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

De Toezichthouder verzoekt informatie via WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. DeToezichthouder.nl heeft twee WOB verzoeken ingediend. De eerste WOB verzoek is bij Ministerie van Financiën ingedient. De toezichthouder wil inzage krijgen in de afspraken die het management en bestuur van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft gemaakt met belastingdienst inspecteur omtrent de verzelfstandiging van de KNJV jachthonden afdelingen eind 2018. De toezichthouder wil weten of in het voorstel die...

Oplaat, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Ik kwam Loesje tegen…

‘Zij liet haar hond uit. Ik liet mijn honden uit. En zoals dat wel vaker met hondenmensen gebeurt: je raakt met elkaar aan de praat. We hadden het onder andere over meningen, demonstraties, over Farmers Defence Force en Black Life Matters… iedereen leek te hoop te lopen op het Malieveld. Ja, zei ze. En dan weer al die tegenbewegingen. Dat bracht me op het volgende idee: ‘Nog even en ik mag alleen nog voor dingen demonstreren waar iedereen het mee eens is.’ Wat vind je je daar van?

Oplaat, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings

Lees verder

In 30 jaar is geen enkele schietban meer gelukt aan de jachtexamen eisen te voldoen

Stichting Jachtexamens werd gevraagd waarom, volgens sommige jagers, sinds ca. 1988 niet meer mogelijk is voor jagers in spe de examen regionaal te doen. Lees hier de gehele brief aan Stichting Jachtexamens en aan de toezichthouder van Ministerie LNV) Stichting Jachtexamens schrijft onderandere het volgende: “De Stichting Jachtexamens monitort doorlopend of er meerdere schietbanen zijn die aan de eisen voldoen die aan een examenbaan dienen te worden gesteld.”

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Jachtexamens, Schietbanen

Lees verder

Jachtexamens op meerdere schietbanen

Brief aan Stichting Jachtexamens 21-12-2019 en dhr Roderick van de Mortel burgemester van Vucht 24-01-2020 (toezichthouder jachtexamens ministerie LNV) Geachte mevrouw, mijnheer, Recentelijk hebben wij de jacht community door middel van enige polls gevraagd naar hun mening over twee, in onze ogen belangrijke onderwerpen: 1. jachtexamens in Nederland 2. informatieverstrekking aan examendeelnemers over organisaties in Nederland, gericht op belangenbehartiging aangaande jacht,...

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Jachtexamens, Schietbanen

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved