Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Leden aantallen van onze jagersverenigingen. Deel1

Mogen leden die geen contributie betalen hetzelfde rechten hebben als diegenen die wel contributie betalen? Natuurmonumenten zet de Oerr campagne in om kinderen aan zich te binden met een goedkope lidmaatschap. Voor 1,25 euro per maand kan een ouder zijn kind lid maken van Natuurmonumenten. Aantal leden bepaald mede hoeveel subsidie Natuurmonumenten krijgt.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel2

Heeft Jagersvereniging directeur Laurens Hoedemaker bewust met twee maten de ledenaantal gemeten of heeft hij een fout gemaakt? De toezichthouder vraagt zich af waarom in 2019 de leden aantallen exclusief de jachtopleiding cursisten zijn presenteert terwijl in 2020 dit inclusief niet-betalende leden zijn presenteerde? De Toezichthouder ging op onderzoek uit en denkt een verklaring te hebben gevonden waarom Jagersvereniging communicatie afdeling in 2019 een groei van 200 leden presenteerde...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Het lid heeft een officiele verzoek bij KNJV ingediend om inzage te krijgen in ALV stukken Jagervereniging

Het is algemeen bekend dat het jagersvereniging bestuur eind 2019 de statuten aangepast heeft zonder de leden hierover te informeren. Leden mogen vanaf dat moment geen kopie meer ontvangen van de jaarverslagen en notulen van de ALV. Maar gelukkig "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering." "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings

Lees verder

De Toezichthouder verzoekt informatie via WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. DeToezichthouder.nl heeft twee WOB verzoeken ingediend. De eerste WOB verzoek is bij Ministerie van Financiën ingedient. De toezichthouder wil inzage krijgen in de afspraken die het management en bestuur van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft gemaakt met belastingdienst inspecteur omtrent de verzelfstandiging van de KNJV jachthonden afdelingen eind 2018. De toezichthouder wil weten of in het voorstel die...

Gert-Jan Oplaat, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings

Lees verder

Ik kwam Loesje tegen…

‘Zij liet haar hond uit. Ik liet mijn honden uit. En zoals dat wel vaker met hondenmensen gebeurt: je raakt met elkaar aan de praat. We hadden het onder andere over meningen, demonstraties, over Farmers Defence Force en Black Life Matters… iedereen leek te hoop te lopen op het Malieveld. Ja, zei ze. En dan weer al die tegenbewegingen. Dat bracht me op het volgende idee: ‘Nog even en ik mag alleen nog voor dingen demonstreren waar iedereen het mee eens is.’ Wat vind je je daar van?

Gert-Jan Oplaat, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings

Lees verder

In 30 jaar is geen enkele schietban meer gelukt aan de jachtexamen eisen te voldoen

Stichting Jachtexamens werd gevraagd waarom, volgens sommige jagers, sinds ca. 1988 niet meer mogelijk is voor jagers in spe de examen regionaal te doen. Lees hier de gehele brief aan Stichting Jachtexamens en aan de toezichthouder van Ministerie LNV) Stichting Jachtexamens schrijft onderandere het volgende: “De Stichting Jachtexamens monitort doorlopend of er meerdere schietbanen zijn die aan de eisen voldoen die aan een examenbaan dienen te worden gesteld.”

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Jachtexamens, Schietbanen

Lees verder

Jachtexamens op meerdere schietbanen

Brief aan Stichting Jachtexamens 21-12-2019 en dhr Roderick van de Mortel burgemester van Vucht 24-01-2020 (toezichthouder jachtexamens ministerie LNV) Geachte mevrouw, mijnheer, Recentelijk hebben wij de jacht community door middel van enige polls gevraagd naar hun mening over twee, in onze ogen belangrijke onderwerpen: 1. jachtexamens in Nederland 2. informatieverstrekking aan examendeelnemers over organisaties in Nederland, gericht op belangenbehartiging aangaande jacht,...

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Jachtexamens, Schietbanen

Lees verder

Een goed leider.

Rechtszaak Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (vervolg). 15 Juli zal de rechter uitspraak doen of er nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting moet worden. Volgens de advocaat zal een zitting worden en dat is fijn. De rookgordijnen van de management en bestuur van Jagersvereniging KNJV kennen we er zo langzamerhand wel. De toezichthouder spreekt zich uit. 80% Van de 156 pagina tellende reactie op de dagvaarding Jagersvereniging KNJV gaat jammer genoeg niet over...

Vereniging, Bestuur, Advocaat, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Lid is wel verplicht contributie te betalen, bestuur is nergens tot toe verplicht

"Voor de Jagersvereniging is er geen verplichting om een lid toe te laten tot de Facebookpagina." Aldus de advocaat van KNJV. Ben jij dan als Jagersvereniging (bestuur en management) ook niet verplicht om de clubblad uit te geven bijvoorbeeld? Die staat immers ook in hetzelfde lidmaatschap "voordelen" lijst. Welke beloofde doe je dan wel aan de leden die jaarlijks 170 euro contributie betalen? Hoe accountable ben je naar je leden? De toezichthouder onderzoekt.

Vereniging, Bestuur, Advocaat, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, Orweja

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved