Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Wie deelt de lakens uit bij Jagersvereniging?

Gekozen voorzitter Willem Urlings of aangestelde directeur Laurens Hoedemaker bepaalt wat de leden mogen? Je zou zeggen dat de democratisch gekozen bestuur voor het zeggen heeft. Toch lijkt het dat de verenigingsbureau onder de leiding van directeur Laurens Hoedemaker de dienst uitmaakt bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Het lid heeft volgens afspraak inzage verzocht in de achterliggende ALV stukken. Dit was afgesproken tussen de advocaat van het lid en de Jagersvereniging....

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Leden aantallen van onze jagersverenigingen. Deel1

Mogen leden die geen contributie betalen hetzelfde rechten hebben als diegenen die wel contributie betalen? Natuurmonumenten zet de Oerr campagne in om kinderen aan zich te binden met een goedkope lidmaatschap. Voor 1,25 euro per maand kan een ouder zijn kind lid maken van Natuurmonumenten. Aantal leden bepaald mede hoeveel subsidie Natuurmonumenten krijgt.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Eigeman, Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel2

Heeft Jagersvereniging directeur Laurens Hoedemaker bewust met twee maten de ledenaantal gemeten of heeft hij een fout gemaakt? De toezichthouder vraagt zich af waarom in 2019 de leden aantallen exclusief de jachtopleiding cursisten zijn presenteert terwijl in 2020 dit inclusief niet-betalende leden zijn presenteerde? De Toezichthouder ging op onderzoek uit en denkt een verklaring te hebben gevonden waarom Jagersvereniging communicatie afdeling in 2019 een groei van 200 leden presenteerde...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Eigeman, Hoedemaker, Urlings

Lees verder

Het lid heeft een officiele verzoek bij KNJV ingediend om inzage te krijgen in ALV stukken Jagervereniging

Het is algemeen bekend dat het jagersvereniging bestuur eind 2019 de statuten aangepast heeft zonder de leden hierover te informeren. Leden mogen vanaf dat moment geen kopie meer ontvangen van de jaarverslagen en notulen van de ALV. Maar gelukkig "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering." "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved