Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Het jagersvereniging lid heeft plichten en het bestuur rechten

KNJV-bestuur heeft eind 2019 statuten aangepast en nieuwe tuchtreglement ingevoerd. Hierin hebben zij een aantal zaken vastgelegd zoals:- Het KNJV bestuur kan een lid per direct schorsen en al zijn/haar rechten ontnemen. - Van het KNJV bestuur/ Ereraad krijgt het lid maximaal 30 dagen de tijd bezwaar tegen de schorsing te maken. Het bestuur/ Ereraad legt zich hierin geen enkele verplichting op. - Binnen welke termijn moeten deze organen inhoudelijk regeren? - Binnen welke termijn...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

De enige recht wat u heeft is weer de 170 euro contributie te betalen en in beroep gaan tegen royement procedure.

We begrijpen heus wel dat zo'n afdelingsbestuur juridische hulp vraagt aan Amersfoort (red. vereniginsbureau van Jagersvereniging). Neem wel de moeite om de opmaak van zo'n bericht uniform te maken. 5 Soorten lettertypes en 2 kleuren maakt het duidelijk dat dit een samengesteld bericht is. De enige recht wat u heeft is weer de 170 euro contributie te betalen en in beroep gaan tegen royement procedure. Hoelang zal zo'n organisatie het predikaat Koninklijke nog mogen dragen?

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

De rekening is er wel maar de diensten worden niet meer geleverd

Dacht Jagersvereniging door geen factuur te sturen of door de contributie niet af te schrijven dat dit automatisch tot het beëindigen van de lidmaatschap zou betekenen? Iemand met verstand heeft het bestuur van KNJV blijkbaar op een andere gedachten weten te brengen. Terwijl bijna alle leden van KNJV hun contributie factuur voor 2021 al op 16 november hebben ontvangen, ontvangt de betreffende lid dit pas op 9 december. Denkt Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging weer 170 euro af...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Welke gedaante neemt de eer aan?

De ereraad lijkt niet zo zeker van haar zaak te zijn. We hebben de zogenaamde vereniging rechters, de Ereraad, meermaals dringend verzocht hun vonnis uit te vaardigen. Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Volgens voorzitter Willem van Oostveen, is er geen verweer gevoerd. Schorsing zou dus een uitgemaakte zaak moeten zijn. Het bestuur heeft het lid alvast van al zijn rechten gestript. Zij gaan er dus vanuit dat het lid definitief geschorst zal worden.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

De KNJV maakt een ernstige fout bij het lanceren van een campagne voor een nieuwe nationale wildlijst.

Misvatting bij KNJV over wildlijst Jan van Bon Discussie in KNJV linkedin groep 2018 De KNJV maakt een ernstige fout bij het lanceren van een campagne voor een nieuwe nationale wildlijst. De vereniging demonstreert daarmee dat ze nog met haar hoofd halverwege de vorige eeuw zit. In het extreem dichtbevolkte Nederlandse landschap past niet meer het beeld van de vrijbuiter die zelf wel weet wat goed is voor de rest van de maatschappij, en die daar naar eigen believen in acteert, en net...

Lees verder

Jachthonden discipline hervormen. Correspondentie met het bestuur van Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 1 december 2017 (14:29) aan bestuur(@)jagersvereniging.nl Het complete verhaal Beste Leden, bestuurders, commissarissen Wanneer is het misgegaan? Uit mijn professie als ICT-deskundige heb ik in oktober 2016 voor de eerste keer mijn hulp aan Jagersvereniging aangeboden Of dit om het Orweja registratiesysteem ging of het beschikbaar maken van een digitaal proefboekje of een domein aan te bieden om een mogelijke oplossing te creëren voor het probleem...

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

Lees verder

Don't judge a book by its cover.

Misschien is dit de grootste fout die de bestuurders en managers van de Nederlandse jagerij hebben gemaakt. Een allochtoon in een vreemd land die bovendien gebrekkig Nederlands schrijft. De varkentje zouden zij snel even wassen. Het KNJV bestuur heeft bijna drie jaar nodig gehad om hun royering dreigement bij de Ereraad daadwerkelijk in uitvoering te brengen.

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

Lees verder

Advocaat Maurice Stassen van Linssen Advocaten, NOJG bestuurder beschuldigd lid van het plegen van een onrechtmatige daad

"U pleegt een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW" aldus het bestuur van NOJG waaronder Maurice Stassen advocaat bij Linssen Advocaten. Mede hierdoor heeft het NOJG-bestuur een lid geschorst. Maar denkt advocaat Maurice Stassen dat beschuldigden van personen zonder gevolgen kan blijven? Staan advocaten boven de wet? of moeten zij als alle andere burgers zich aan de Nederlandse wet houden?

Gert-Jan Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Maurice Stassen, Robin de Bruine, Scherpenkate

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved