Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Welke gedaante neemt de eer aan?

De ereraad lijkt niet zo zeker van haar zaak te zijn. We hebben de zogenaamde vereniging rechters, de Ereraad, meermaals dringend verzocht hun vonnis uit te vaardigen. Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Volgens voorzitter Willem van Oostveen, is er geen verweer gevoerd. Schorsing zou dus een uitgemaakte zaak moeten zijn. Het bestuur heeft het lid alvast van al zijn rechten gestript. Zij gaan er dus vanuit dat het lid definitief geschorst zal worden.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

De KNJV maakt een ernstige fout bij het lanceren van een campagne voor een nieuwe nationale wildlijst.

Misvatting bij KNJV over wildlijst Jan van Bon Discussie in KNJV linkedin groep 2018 De KNJV maakt een ernstige fout bij het lanceren van een campagne voor een nieuwe nationale wildlijst. De vereniging demonstreert daarmee dat ze nog met haar hoofd halverwege de vorige eeuw zit. In het extreem dichtbevolkte Nederlandse landschap past niet meer het beeld van de vrijbuiter die zelf wel weet wat goed is voor de rest van de maatschappij, en die daar naar eigen believen in acteert, en net...

Lees verder

Jachthonden discipline hervormen. Correspondentie met het bestuur van Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 1 december 2017 (14:29) aan bestuur(@)jagersvereniging.nl Het complete verhaal Beste Leden, bestuurders, commissarissen Wanneer is het misgegaan? Uit mijn professie als ICT-deskundige heb ik in oktober 2016 voor de eerste keer mijn hulp aan Jagersvereniging aangeboden Of dit om het Orweja registratiesysteem ging of het beschikbaar maken van een digitaal proefboekje of een domein aan te bieden om een mogelijke oplossing te creëren voor het probleem...

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

Lees verder

Don't judge a book by its cover.

Misschien is dit de grootste fout die de bestuurders en managers van de Nederlandse jagerij hebben gemaakt. Een allochtoon in een vreemd land die bovendien gebrekkig Nederlands schrijft. De varkentje zouden zij snel even wassen. Het KNJV bestuur heeft bijna drie jaar nodig gehad om hun royering dreigement bij de Ereraad daadwerkelijk in uitvoering te brengen.

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

Lees verder

Advocaat Maurice Stassen van Linssen Advocaten, NOJG bestuurder beschuldigd lid van het plegen van een onrechtmatige daad

"U pleegt een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW" aldus het bestuur van NOJG waaronder Maurice Stassen advocaat bij Linssen Advocaten. Mede hierdoor heeft het NOJG-bestuur een lid geschorst. Maar denkt advocaat Maurice Stassen dat beschuldigden van personen zonder gevolgen kan blijven? Staan advocaten boven de wet? of moeten zij als alle andere burgers zich aan de Nederlandse wet houden?

Gert-Jan Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Maurice Stassen, Robin de Bruine, Scherpenkate

Lees verder

U bent schuldig bevonden. Hierdoor bent u geroyeerd

Hoe bijzonder is het dat een bestuur denkt de aanklager, de rechter, de jury en de beul te kunnen zijn. Op basis van eigen bevindingen een vonnis uitspreken, zonder enkele vorm van wederhoor. U bent schuldig bevonden en indien u hiertegen bezwaar indient dan zullen wij ons besluit aan de vereniging rechtbank de ALV voorleggen. De wetgeving schrijft voor dat de "schuldige" (red geroyeerde) recht heeft woord te voeren in zijn verweer, maar de statuten van NOJG jagersvereniging staat...

Gert-Jan Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Maurice Stassen, Robin de Bruine, Scherpenkate

Lees verder

Kent iemand bij Jagersvereniging het begrip rolzuiverheid?

Stelling: KNJV Leden moeten verenigingsorganen rechtstreeks kunnen bereiken. De Ereraad, Raad van Toezicht, Commissie van Beroep en sinds kort ook Het Bestuur zijn alleen via info(@)jagersvereniging.nl te bereiken. Uit eerdere communicatie is gebleken dat Jagersvereniging / KNJV directeur Laurens Hoedemaker de e-mail die aan het bestuur gericht was, kan lezen en namens deze reageren. Gaat de directeur hierdoor buiten zijn boekje? Of heeft het bestuur nagelaten hierover goede afspraken...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Jachtopleiding innoveren, verduurzamen en goedkoper maken?

Dit emailbericht is op 13-02-2019 gestuurd naar Stichting Nederlandse Jachtopleiding gestuurd. Geachte mevrouw, mijnheer, Deze mail is door mij opgesteld naar aanleiding van reacties op een bericht dat ik plaatste op 10 feb j.l. in de Facebookgroep van de ‘Cursus Jacht & Faunabeheer’. Hetzelfde cursus volg ik bij uw instituut. In dit bericht opperde ik eens de mogelijkheden te onderzoeken van een digitale versie van de map Jachtopleiding en de daarmee te boeken winst in tijd en geld...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Verdachtmaking is nooit een basis om een geschil op te lossen

Willem Urlings voorzitter van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Een wijze man, een burgervader, een rechtsgeleerde, een bestuurder. Onze KNJV voorzitter Willem Urlings was in staat het gesprek aan te gaan om met de leden te verbinden. Hij vertrekt helaas. Zou hij als meester in rechten ingezien hebben dat de Jagersvereniging aan de vooravond staat van een grote juridische uitdaging? Dat de huidige bestuur en management structuur toe is aan grondige hervorming? Een structuur...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved