Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

Jachtopleiding. Wat kost het? Belgie VS Nederland

ALS REKENEN OOK EEN EXAMENONDERDEEL WAS, WONNEN DE BELGISCHE JAGERS GLANSRIJK! De Toezichthouder heeft in het verleden al eens een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse en Belgische jachtopleidingen en de kosten die er in beide landen mee gemoeid zijn. Nu de examens in volle gang zijn, leek het ons goed die vergelijking nog eens te trekken, omdat het percentage Nederlandse deelnemers aan het Belgische jachtexamen in 2020 is verdubbeld t.o.v. het aantal in 2017. We hebben gekeken...

Vereniging, Bestuur, WBE

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Lid mag niet aanwezig zijn bij zijn eigen verdediging tegen royering

"Dank voor uw beroepschrift. Conform het bepaalde in de statuten zal uw beroep worden voorgelegd aan de ALV. In de tussentijd blijft u geschorst als lid.” aldus mr. Maurice J.J.E. Stassen, NOJG bestuurder Het bestuur royeert een lid per direct. Dit zonder het lid te waarschuwen of hierover in gesprek met elkaar te willen gaan. Als het lid bezwaar hiertegen aantekent dan krijgt hij het volgende te horen:- Omdat u geschorst bent mag u geen vereniging beleidsstukken ontvangen om uw verdediging...

NOJG, Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Advocaat, Sociale Media, Blokkeren, Informatie achterhouden, Checks and Balances

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Checks and Balances - Intern controlemechanisme

Checks and Balances - Nederlands (letterlijk): controle en evenwicht. "Oorspronkelijk term uit het staatsrecht. Intern controlemechanisme dat fraude en fouten zou moeten tegengaan. Over het algemeen wordt hierbij de bevoegdheid om te beslissen enerzijds, en de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een juiste uitvoering van die beslissing anderzijds, bij twee verschillende afdelingen gelegd. Een dergelijk systeem is van groot belang binnen ondernemingen, maar ook bij de overheid...

Checks and Balances, bevoegdheid, Verantwoordelijkheid, Controlemechanisme

Lees verder

  • Aangemaakt op .
  • 1
  • 2
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved