Checks and Balances - Intern controlemechanisme

Checks and Balances - Nederlands (letterlijk): controle en evenwicht. "Oorspronkelijk term uit het staatsrecht. Intern controlemechanisme dat fraude en fouten zou moeten tegengaan. Over het algemeen wordt hierbij de bevoegdheid om te beslissen enerzijds, en de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een juiste uitvoering van die beslissing anderzijds, bij twee verschillende afdelingen gelegd. Een dergelijk systeem is van groot belang binnen ondernemingen, maar ook bij de overheid...
"Dank voor uw beroepschrift. Conform het bepaalde in de statuten zal uw beroep worden voorgelegd aan de ALV. In de tussentijd blijft u geschorst als lid.” aldus mr. Maurice J.J.E. Stassen, NOJG bestuurder Het bestuur royeert een lid per direct. Dit zonder het lid te waarschuwen of hierover in gesprek met elkaar te willen gaan. Als het lid bezwaar hiertegen aantekent dan krijgt hij het volgende te horen:- Omdat u geschorst bent mag u geen vereniging beleidsstukken ontvangen om uw verdediging...
In een persbericht van 6 feb 2020 meldt KNJV bestuur dat de jagersvereniging 20.832 leden heeft. In de Jager van Maart 2020 die waarschijnlijk ook in februari gemaakt is dat  de jagersvereniging 21.000 leden heeft. Dit is een verschil van bijna 170 leden.
1 april grap (Citaat) "Conform de nieuwe statuten die op 1 januari van kracht zijn geworden, worden de notulen niet meer beschikbaar gesteld." Aldus een medewerker Juridische Zaken van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.Dit is net zo grappig als de Tweede Kamers van Rusland en China die hun grondwet aangepast hebben zodat hun leiders oneindig lang aan de macht kunnen blijven. En aan niemand anders dan de intimi verantwoordelijkheid hoeven af te leggen.
Even wat licht in de Amersfoortse duisternis brengen De eerste stap is er. De belangrijkste spellers staan er op de kaart. We zullen in de volgende stappen de verhoudingen tussen deze personen uitzoeken. Welke belangen spelen er? Welke geldstromen zijn er? Welke verantwoordelijkheden zijn er. Wie controleert wie? Wie benoemt wie?  Het is even puzzelen maar in crisistijd moeten we een uitdaging zoeken. Die hebben wij gevonden. Follow the trail.

Stel...

Met een kluitje in het riet sturen STEL… Stel dat geen enkele burger, geen enkele journalist of onderzoekscommissie - of u – meer kritische vragen zou stellen aan en over Rutte, De Jonge, Wiebes, het RIVM, Frans Timmermans, gemeenteraadsleden, leraren van de school… STEL… Stel het bleef oorverdovend stil in Den Haag. Het RIVM verschool zich achter Den Haag. Rutte, De Jonge en Wiebes hulden zich in stilzwijgen. Timmermans trok zich zoals altijd nergens iets van aan, timmerde zijn New...
  "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. " "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

Is KNJV directeur of marketeer? (opinie stuk)

Is KNJV directeur of marketeer? Of is hij een duizendpoot die in bestuur van zoveel mogelijke stichtingen, organen, commissies wil zitten. Is de directeurschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een functie voor het leven?
Stel dat minister president Rutte alle kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van Staten, Provinciale Staten en Hoge Raad eerst zelf moet goedkeuren voordat deze zich verkiesbaar kunnen stellen. Best raar dat een leider in een democratisch land zijn toezichthouders mag selecteren. Toch? Cherry picking? Dit kunnen wij toch niet goed vinden? Waarom vinden wij dan wel goed als de hoogste baas van een vereniging zoals KNJV-directeur Hoedemaker kandidaten van de toezichthoudende...

Bent u lid van een of meerdere verenigingen?

BENT U LID VAN EEN VERENIGING? PRAAT EN BESLIST U MEE OVER HET WEL EN WEE? OF LAAT U IN GOED VERTROUWEN ANDEREN BESLISSEN VOOR EN OVER UW CONTRIBUTIE? Als lid bevindt u zich in goed gezelschap. U bent waarschijnlijk één van de ca. 4,5 miljoen mensen in Nederland die lid zijn van een sportvereniging. Of één van de miljoen leden van de natuurbeschermingsorganisaties. Of van de 550.000 leden van Sportvisserij Nederland. Of… we kunnen nog wel even doorgaan. Een ruwe schatting leert...
De advocaten van KNJV bestuurders en managers Hekkelman advocaten en notarissen, hebben op de dagvaarding gereageerd. Het was te verwacht dat KNJV tot op het laatste moment zou wachten. Tijd rekken is een bekende Amersfoortse strategie. Ze zullen de tijd wel nodig hebben gehad om 156 pagina's lange reactie op te stellen. Zon omvangrijke reactie kan alleen maar een ding zeggen. Rookgordijn optrekken met bizarre argumenten en onnodige lappen tekst. Wat zou zo'n advocaat per uur kosten?...
"Deze provinciale commissarissen te samen vormen de Raad voor de Jachthondencommissarissen die autonoom functioneert." aldus de advocaat van KNJV RJC zoals Raad van Jachthondencommissarissen ook heet zou autonoom functioneren. Maar is het echt sprake van autonomie? In de ledenraad notulen kunnen we lezen dat KNJV bestuur de status van de Provinciale Jachthonden Commissaris in de statuten van de KNJV wil verankeren. Dus de individuele commissaris wordt juridisch vastgelegd in de KNJV...
"Voor de Jagersvereniging is er geen verplichting om een lid toe te laten tot de Facebookpagina." Aldus de advocaat van KNJV. Ben jij dan als Jagersvereniging (bestuur en management) ook niet verplicht om de clubblad uit te geven bijvoorbeeld? Die staat immers ook in hetzelfde lidmaatschap "voordelen" lijst. Welke beloofde doe je dan wel aan de leden die jaarlijks 170 euro contributie betalen? Hoe accountable ben je naar je leden? De toezichthouder onderzoekt.

Een goed leider.

Rechtszaak Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (vervolg). 15 Juli zal de rechter uitspraak doen of er nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting moet worden. Volgens de advocaat zal een zitting worden en dat is fijn. De rookgordijnen van de management en bestuur van Jagersvereniging KNJV kennen we er zo langzamerhand wel. De toezichthouder spreekt zich uit. 80% Van de 156 pagina tellende reactie op de dagvaarding Jagersvereniging KNJV gaat jammer genoeg niet over...

Jachtexamens op meerdere schietbanen

Brief aan Stichting Jachtexamens 21-12-2019 en dhr Roderick van de Mortel burgemester van Vucht 24-01-2020 (toezichthouder jachtexamens ministerie LNV) Geachte mevrouw, mijnheer, Recentelijk hebben wij de jacht community door middel van enige polls gevraagd naar hun mening over twee, in onze ogen belangrijke onderwerpen: 1. jachtexamens in Nederland 2. informatieverstrekking aan examendeelnemers over organisaties in Nederland, gericht op belangenbehartiging aangaande jacht,...
Stichting Jachtexamens werd gevraagd waarom, volgens sommige jagers, sinds ca. 1988 niet meer mogelijk is voor jagers in spe de examen regionaal te doen. Lees hier de gehele brief aan Stichting Jachtexamens en aan de toezichthouder van Ministerie LNV) Stichting Jachtexamens schrijft onderandere het volgende: “De Stichting Jachtexamens monitort doorlopend of er meerdere schietbanen zijn die aan de eisen voldoen die aan een examenbaan dienen te worden gesteld.”

Ik kwam Loesje tegen…

‘Zij liet haar hond uit. Ik liet mijn honden uit. En zoals dat wel vaker met hondenmensen gebeurt: je raakt met elkaar aan de praat. We hadden het onder andere over meningen, demonstraties, over Farmers Defence Force en Black Life Matters… iedereen leek te hoop te lopen op het Malieveld. Ja, zei ze. En dan weer al die tegenbewegingen. Dat bracht me op het volgende idee: ‘Nog even en ik mag alleen nog voor dingen demonstreren waar iedereen het mee eens is.’ Wat vind je je daar van?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. DeToezichthouder.nl heeft twee WOB verzoeken ingediend. De eerste WOB verzoek is bij Ministerie van Financiën ingedient. De toezichthouder wil inzage krijgen in de afspraken die het management en bestuur van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft gemaakt met belastingdienst inspecteur omtrent de verzelfstandiging van de KNJV jachthonden afdelingen eind 2018. De toezichthouder wil weten of in het voorstel die...
Het is algemeen bekend dat het jagersvereniging bestuur eind 2019 de statuten aangepast heeft zonder de leden hierover te informeren. Leden mogen vanaf dat moment geen kopie meer ontvangen van de jaarverslagen en notulen van de ALV. Maar gelukkig "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering." "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van...

Wie deelt de lakens uit bij Jagersvereniging?

Gekozen voorzitter Willem Urlings of aangestelde directeur Laurens Hoedemaker bepaalt wat de leden mogen? Je zou zeggen dat de democratisch gekozen bestuur voor het zeggen heeft. Toch lijkt het dat de verenigingsbureau onder de leiding van directeur Laurens Hoedemaker de dienst uitmaakt bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Het lid heeft volgens afspraak inzage verzocht in de achterliggende ALV stukken. Dit was afgesproken tussen de advocaat van het lid en de Jagersvereniging....
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved