Sociale media met beperkingen

Natuurlijk is sociale media een relatief nieuw fenomeen, maar dat is geen reden eigen rechter te spelen. Een aantal medewerkers van KNJV, onder anderen Janneke Eigeman, hoofd communicatie, en Arnoud Meijering, PR en regiomanager van Utrecht, hebben zover bekend minstens een van de verenigingsleden op sociale media geblokkeerd . Hierdoor hebben deze leden geen zicht meer op de informatie en afspraken die deze medewerkers via sociale media communiceren. Het gaat hierbij om informatie over...
Even wat licht in de Amersfoortse duisternis brengen De eerste stap is er. De belangrijkste spellers staan er op de kaart. We zullen in de volgende stappen de verhoudingen tussen deze personen uitzoeken. Welke belangen spelen er? Welke geldstromen zijn er? Welke verantwoordelijkheden zijn er. Wie controleert wie? Wie benoemt wie?  Het is even puzzelen maar in crisistijd moeten we een uitdaging zoeken. Die hebben wij gevonden. Follow the trail.

Stel...

Met een kluitje in het riet sturen STEL… Stel dat geen enkele burger, geen enkele journalist of onderzoekscommissie - of u – meer kritische vragen zou stellen aan en over Rutte, De Jonge, Wiebes, het RIVM, Frans Timmermans, gemeenteraadsleden, leraren van de school… STEL… Stel het bleef oorverdovend stil in Den Haag. Het RIVM verschool zich achter Den Haag. Rutte, De Jonge en Wiebes hulden zich in stilzwijgen. Timmermans trok zich zoals altijd nergens iets van aan, timmerde zijn New...
  "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. " "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

Is KNJV directeur of marketeer? (opinie stuk)

Is KNJV directeur of marketeer? Of is hij een duizendpoot die in bestuur van zoveel mogelijke stichtingen, organen, commissies wil zitten. Is de directeurschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een functie voor het leven?
“Bedreigingen en zware beledigingen kunnen leiden tot tijdelijke of permanente verwijdering uit de groep” een van de facebook groepsregels van Jagersvereniging" Wij dachten dat bedreigingen en beledigingen strafbare feiten zijn. Dat royering en aangifte doen bij de politie meer in de lijn der verwachtingen lag. Het bestuur en management van KNJV denkt blijkbaar anders over. Zij vinden het verwijdering uit de groep voldoende is om de leden af te schrikken zulk agressief gedrag te ve...
Hoedemaker, Urlings, Eigeman en Spierenburg zullen zich moeten verantwoorden. 20 Mei a.s. moeten zij zich in de rechtbank verantwoorden. Dan zal rechter zich buigen over de 21 pagina's en 81 punten tellende dagvaarding. De rechtszaak zal in basis antwoord moeten geven op een viertal vragen: 1. Heeft het bestuur onder leiding van KNJV-voorzitter Willem Urlings zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, zijn hierbij de statuten en huishoudelijke reglementen gevolgd? 2. Heeft het...
Interne communicatie strategie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV. Communicatie zal in de aankomende rechtszaak een belangrijke aandachtspunt zijn. De rechter zal vaststellen of de informatie uitwisseling tussen de verschillende landelijke en provinciale organen en de leden op de juiste manier plaatsvindt en of dat voldoende is om de beoogde open en transparante communicatie die voorzitter Urlings wenst, gerealiseerd kan worden Wij hebben als onderdeel van de bewijsvoering,...
Over drie dagen loopt de termijn van zes weken af. Dit is de termijn die de rechtbank aan management en bestuur van KNJV heeft gegeven om schriftelijk te reageren op 81 punten en 21 pagina's tellende dagvaarding. Onze advocaten hebben nog geen reactie ontvangen van de KNJV beleidsmakers, voorzitter Willem Urlings, directeur Laurens Hoedemaker of de hoofd communicatie Janneke Eigeman. Wat er niet is kan er nog komen. Ervaring leert dat de KNJV beleidsmakers tegen het einde van een...
De advocaten van KNJV bestuurders en managers Hekkelman advocaten en notarissen, hebben op de dagvaarding gereageerd. Het was te verwacht dat KNJV tot op het laatste moment zou wachten. Tijd rekken is een bekende Amersfoortse strategie. Ze zullen de tijd wel nodig hebben gehad om 156 pagina's lange reactie op te stellen. Zon omvangrijke reactie kan alleen maar een ding zeggen. Rookgordijn optrekken met bizarre argumenten en onnodige lappen tekst. Wat zou zo'n advocaat per uur kosten?...
"Deze provinciale commissarissen te samen vormen de Raad voor de Jachthondencommissarissen die autonoom functioneert." aldus de advocaat van KNJV RJC zoals Raad van Jachthondencommissarissen ook heet zou autonoom functioneren. Maar is het echt sprake van autonomie? In de ledenraad notulen kunnen we lezen dat KNJV bestuur de status van de Provinciale Jachthonden Commissaris in de statuten van de KNJV wil verankeren. Dus de individuele commissaris wordt juridisch vastgelegd in de KNJV...
"Voor de Jagersvereniging is er geen verplichting om een lid toe te laten tot de Facebookpagina." Aldus de advocaat van KNJV. Ben jij dan als Jagersvereniging (bestuur en management) ook niet verplicht om de clubblad uit te geven bijvoorbeeld? Die staat immers ook in hetzelfde lidmaatschap "voordelen" lijst. Welke beloofde doe je dan wel aan de leden die jaarlijks 170 euro contributie betalen? Hoe accountable ben je naar je leden? De toezichthouder onderzoekt.

Leden aantallen van onze jagersverenigingen. Deel1

Mogen leden die geen contributie betalen hetzelfde rechten hebben als diegenen die wel contributie betalen? Natuurmonumenten zet de Oerr campagne in om kinderen aan zich te binden met een goedkope lidmaatschap. Voor 1,25 euro per maand kan een ouder zijn kind lid maken van Natuurmonumenten. Aantal leden bepaald mede hoeveel subsidie Natuurmonumenten krijgt.

Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel2

Heeft Jagersvereniging directeur Laurens Hoedemaker bewust met twee maten de ledenaantal gemeten of heeft hij een fout gemaakt? De toezichthouder vraagt zich af waarom in 2019 de leden aantallen exclusief de jachtopleiding cursisten zijn presenteert terwijl in 2020 dit inclusief niet-betalende leden zijn presenteerde? De Toezichthouder ging op onderzoek uit en denkt een verklaring te hebben gevonden waarom Jagersvereniging communicatie afdeling in 2019 een groei van 200 leden presenteerde...

Don't judge a book by its cover.

Misschien is dit de grootste fout die de bestuurders en managers van de Nederlandse jagerij hebben gemaakt. Een allochtoon in een vreemd land die bovendien gebrekkig Nederlands schrijft. De varkentje zouden zij snel even wassen. Het KNJV bestuur heeft bijna drie jaar nodig gehad om hun royering dreigement bij de Ereraad daadwerkelijk in uitvoering te brengen.
E-mail verstuurd op 1 december 2017 (14:29) aan bestuur(@)jagersvereniging.nl Het complete verhaal Beste Leden, bestuurders, commissarissen Wanneer is het misgegaan? Uit mijn professie als ICT-deskundige heb ik in oktober 2016 voor de eerste keer mijn hulp aan Jagersvereniging aangeboden Of dit om het Orweja registratiesysteem ging of het beschikbaar maken van een digitaal proefboekje of een domein aan te bieden om een mogelijke oplossing te creëren voor het probleem...
"Ik durf met een gerust hart van mijzelf te zeggen dat ik mensen altijd netjes te woord sta. Waar ben je dan met je intentie om een dialoog te voeren?' aldus Janneke Eigeman hoofd communicatie Jagersvereniging / KNJV
Dacht Jagersvereniging door geen factuur te sturen of door de contributie niet af te schrijven dat dit automatisch tot het beëindigen van de lidmaatschap zou betekenen? Iemand met verstand heeft het bestuur van KNJV blijkbaar op een andere gedachten weten te brengen. Terwijl bijna alle leden van KNJV hun contributie factuur voor 2021 al op 16 november hebben ontvangen, ontvangt de betreffende lid dit pas op 9 december. Denkt Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging weer 170 euro af...
We begrijpen heus wel dat zo'n afdelingsbestuur juridische hulp vraagt aan Amersfoort (red. vereniginsbureau van Jagersvereniging). Neem wel de moeite om de opmaak van zo'n bericht uniform te maken. 5 Soorten lettertypes en 2 kleuren maakt het duidelijk dat dit een samengesteld bericht is. De enige recht wat u heeft is weer de 170 euro contributie te betalen en in beroep gaan tegen royement procedure. Hoelang zal zo'n organisatie het predikaat Koninklijke nog mogen dragen?
KNJV-bestuur heeft eind 2019 statuten aangepast en nieuwe tuchtreglement ingevoerd. Hierin hebben zij een aantal zaken vastgelegd zoals:- Het KNJV bestuur kan een lid per direct schorsen en al zijn/haar rechten ontnemen. - Van het KNJV bestuur/ Ereraad krijgt het lid maximaal 30 dagen de tijd bezwaar tegen de schorsing te maken. Het bestuur/ Ereraad legt zich hierin geen enkele verplichting op. - Binnen welke termijn moeten deze organen inhoudelijk regeren? - Binnen welke termijn...
  • 1
  • 2
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved