Even wat licht in de Amersfoortse duisternis brengen De eerste stap is er. De belangrijkste spellers staan er op de kaart. We zullen in de volgende stappen de verhoudingen tussen deze personen uitzoeken. Welke belangen spelen er? Welke geldstromen zijn er? Welke verantwoordelijkheden zijn er. Wie controleert wie? Wie benoemt wie?  Het is even puzzelen maar in crisistijd moeten we een uitdaging zoeken. Die hebben wij gevonden. Follow the trail.
Crisistijden zijn ook voor de directeuren en bestuurders van verenigingen om zich van hun solidaire kant te laten zien De gehele economie zit op haar gaat. Mensen worden ontslagen. Ondernemingen gaan failliet. Zzp-ers zitten met handen in hun haren. Contracten worden voortijdig opgezegd. Werktijdverkorting wordt veelvuldig aangevraagd. Sporters moeten deel van hun salaris inleveren.   We zitten in een ongekende crisis, maar volgens Rutte kunnen we dit wel samen aan. De behoeften aan...

Stel...

Met een kluitje in het riet sturen STEL… Stel dat geen enkele burger, geen enkele journalist of onderzoekscommissie - of u – meer kritische vragen zou stellen aan en over Rutte, De Jonge, Wiebes, het RIVM, Frans Timmermans, gemeenteraadsleden, leraren van de school… STEL… Stel het bleef oorverdovend stil in Den Haag. Het RIVM verschool zich achter Den Haag. Rutte, De Jonge en Wiebes hulden zich in stilzwijgen. Timmermans trok zich zoals altijd nergens iets van aan, timmerde zijn New...
  "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. " "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

Is KNJV directeur of marketeer? (opinie stuk)

Is KNJV directeur of marketeer? Of is hij een duizendpoot die in bestuur van zoveel mogelijke stichtingen, organen, commissies wil zitten. Is de directeurschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een functie voor het leven?
"In mei 2016 hield Zest Marketing namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een uitgebreid onderzoek onder voorjagers. Wat kenmerkt deze groep? Wat verwachten zij van een belangenorganisatie als de Jagersvereniging en waarin verschillen hun wensen van die van jagers? Zest verwerkte de ingevulde formulieren van ruim 1.000 jachthondenmensen." De Jager | Januari 2017.
“Bedreigingen en zware beledigingen kunnen leiden tot tijdelijke of permanente verwijdering uit de groep” een van de facebook groepsregels van Jagersvereniging" Wij dachten dat bedreigingen en beledigingen strafbare feiten zijn. Dat royering en aangifte doen bij de politie meer in de lijn der verwachtingen lag. Het bestuur en management van KNJV denkt blijkbaar anders over. Zij vinden het verwijdering uit de groep voldoende is om de leden af te schrikken zulk agressief gedrag te ve...
Hoedemaker, Urlings, Eigeman en Spierenburg zullen zich moeten verantwoorden. 20 Mei a.s. moeten zij zich in de rechtbank verantwoorden. Dan zal rechter zich buigen over de 21 pagina's en 81 punten tellende dagvaarding. De rechtszaak zal in basis antwoord moeten geven op een viertal vragen: 1. Heeft het bestuur onder leiding van KNJV-voorzitter Willem Urlings zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, zijn hierbij de statuten en huishoudelijke reglementen gevolgd? 2. Heeft het...
Stel dat minister president Rutte alle kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van Staten, Provinciale Staten en Hoge Raad eerst zelf moet goedkeuren voordat deze zich verkiesbaar kunnen stellen. Best raar dat een leider in een democratisch land zijn toezichthouders mag selecteren. Toch? Cherry picking? Dit kunnen wij toch niet goed vinden? Waarom vinden wij dan wel goed als de hoogste baas van een vereniging zoals KNJV-directeur Hoedemaker kandidaten van de toezichthoudende...
Interne communicatie strategie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV. Communicatie zal in de aankomende rechtszaak een belangrijke aandachtspunt zijn. De rechter zal vaststellen of de informatie uitwisseling tussen de verschillende landelijke en provinciale organen en de leden op de juiste manier plaatsvindt en of dat voldoende is om de beoogde open en transparante communicatie die voorzitter Urlings wenst, gerealiseerd kan worden Wij hebben als onderdeel van de bewijsvoering,...
Is het ongevraagd lid maken van jachtopleiding cursisten toegestaan? Een deelnemer aan de jachtopleiding krijgt 01-11-2018 een factuur van Jagersvereniging voor een bedrag van 85 euro. Dit zou t.b.v. een jaarlidmaatschap bij KNJV zijn. Een betalingsherinnering volgde op 20-02-2019. Op 28-05-2019 meldt, secretaris landelijk bestuur Loek Sibbing dat de lidmaatschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging beëindigd is. Mag dit zomaar? Lid worden gemaakt zonder toestemming. Ongevraagd...

Iedereen heeft recht op controle.

Op NU.nl staat een interessant artikel over het functioneren van de Eerste Kamer. Als u het nog niet hebt gelezen: doen. Want het gaat over de mensen die u en ik straks gaan kiezen bij de Provinciale Statenverkiezingen. De Eerste Kamer. Een eerbiedwaardig instrument in onze democratie. Hoewel, eerbied moet je verdienen. Maar dat laat ik graag aan u over na lezing en overdenking. Een toonbeeld van eerlijkheid en rechtschapenheid. Ook hier: het is aan u.
U maakt zich schuldig aan open en transparante communicatie. Omdat wij de bestuurders van de ca. 150 wildbeheer eenheden / WBE's geïnformeerd hebben over de aanstaande rechtszaak, en daarbij een aantal namen van managers en bestuurders noemen, maken we ons volgens KNJV-directeur Hoedemaker en voorzitter Urlings schuldig aan het plegen van een onrechtmatige daad. Volgens deze heren is hiermee de AVG privacy wetgeving overtreden. Wat best bijzonder genoemd mag worden omdat de gebruikte...
Over drie dagen loopt de termijn van zes weken af. Dit is de termijn die de rechtbank aan management en bestuur van KNJV heeft gegeven om schriftelijk te reageren op 81 punten en 21 pagina's tellende dagvaarding. Onze advocaten hebben nog geen reactie ontvangen van de KNJV beleidsmakers, voorzitter Willem Urlings, directeur Laurens Hoedemaker of de hoofd communicatie Janneke Eigeman. Wat er niet is kan er nog komen. Ervaring leert dat de KNJV beleidsmakers tegen het einde van een...
De advocaten van KNJV bestuurders en managers Hekkelman advocaten en notarissen, hebben op de dagvaarding gereageerd. Het was te verwacht dat KNJV tot op het laatste moment zou wachten. Tijd rekken is een bekende Amersfoortse strategie. Ze zullen de tijd wel nodig hebben gehad om 156 pagina's lange reactie op te stellen. Zon omvangrijke reactie kan alleen maar een ding zeggen. Rookgordijn optrekken met bizarre argumenten en onnodige lappen tekst. Wat zou zo'n advocaat per uur kosten?...
"Deze provinciale commissarissen te samen vormen de Raad voor de Jachthondencommissarissen die autonoom functioneert." aldus de advocaat van KNJV RJC zoals Raad van Jachthondencommissarissen ook heet zou autonoom functioneren. Maar is het echt sprake van autonomie? In de ledenraad notulen kunnen we lezen dat KNJV bestuur de status van de Provinciale Jachthonden Commissaris in de statuten van de KNJV wil verankeren. Dus de individuele commissaris wordt juridisch vastgelegd in de KNJV...
"Voor de Jagersvereniging is er geen verplichting om een lid toe te laten tot de Facebookpagina." Aldus de advocaat van KNJV. Ben jij dan als Jagersvereniging (bestuur en management) ook niet verplicht om de clubblad uit te geven bijvoorbeeld? Die staat immers ook in hetzelfde lidmaatschap "voordelen" lijst. Welke beloofde doe je dan wel aan de leden die jaarlijks 170 euro contributie betalen? Hoe accountable ben je naar je leden? De toezichthouder onderzoekt.

Een goed leider.

Rechtszaak Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (vervolg). 15 Juli zal de rechter uitspraak doen of er nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting moet worden. Volgens de advocaat zal een zitting worden en dat is fijn. De rookgordijnen van de management en bestuur van Jagersvereniging KNJV kennen we er zo langzamerhand wel. De toezichthouder spreekt zich uit. 80% Van de 156 pagina tellende reactie op de dagvaarding Jagersvereniging KNJV gaat jammer genoeg niet over...

Leden aantallen van onze jagersverenigingen. Deel1

Mogen leden die geen contributie betalen hetzelfde rechten hebben als diegenen die wel contributie betalen? Natuurmonumenten zet de Oerr campagne in om kinderen aan zich te binden met een goedkope lidmaatschap. Voor 1,25 euro per maand kan een ouder zijn kind lid maken van Natuurmonumenten. Aantal leden bepaald mede hoeveel subsidie Natuurmonumenten krijgt.

Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel2

Heeft Jagersvereniging directeur Laurens Hoedemaker bewust met twee maten de ledenaantal gemeten of heeft hij een fout gemaakt? De toezichthouder vraagt zich af waarom in 2019 de leden aantallen exclusief de jachtopleiding cursisten zijn presenteert terwijl in 2020 dit inclusief niet-betalende leden zijn presenteerde? De Toezichthouder ging op onderzoek uit en denkt een verklaring te hebben gevonden waarom Jagersvereniging communicatie afdeling in 2019 een groei van 200 leden presenteerde...
  • 1
  • 2
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved