"Dank voor uw beroepschrift. Conform het bepaalde in de statuten zal uw beroep worden voorgelegd aan de ALV. In de tussentijd blijft u geschorst als lid.” aldus mr. Maurice J.J.E. Stassen, NOJG bestuurder Het bestuur royeert een lid per direct. Dit zonder het lid te waarschuwen of hierover in gesprek met elkaar te willen gaan. Als het lid bezwaar hiertegen aantekent dan krijgt hij het volgende te horen:- Omdat u geschorst bent mag u geen vereniging beleidsstukken ontvangen om uw verdediging...
In een persbericht van 6 feb 2020 meldt KNJV bestuur dat de jagersvereniging 20.832 leden heeft. In de Jager van Maart 2020 die waarschijnlijk ook in februari gemaakt is dat  de jagersvereniging 21.000 leden heeft. Dit is een verschil van bijna 170 leden.
1 april grap (Citaat) "Conform de nieuwe statuten die op 1 januari van kracht zijn geworden, worden de notulen niet meer beschikbaar gesteld." Aldus een medewerker Juridische Zaken van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.Dit is net zo grappig als de Tweede Kamers van Rusland en China die hun grondwet aangepast hebben zodat hun leiders oneindig lang aan de macht kunnen blijven. En aan niemand anders dan de intimi verantwoordelijkheid hoeven af te leggen.
Even wat licht in de Amersfoortse duisternis brengen De eerste stap is er. De belangrijkste spellers staan er op de kaart. We zullen in de volgende stappen de verhoudingen tussen deze personen uitzoeken. Welke belangen spelen er? Welke geldstromen zijn er? Welke verantwoordelijkheden zijn er. Wie controleert wie? Wie benoemt wie?  Het is even puzzelen maar in crisistijd moeten we een uitdaging zoeken. Die hebben wij gevonden. Follow the trail.
Crisistijden zijn ook voor de directeuren en bestuurders van verenigingen om zich van hun solidaire kant te laten zien De gehele economie zit op haar gaat. Mensen worden ontslagen. Ondernemingen gaan failliet. Zzp-ers zitten met handen in hun haren. Contracten worden voortijdig opgezegd. Werktijdverkorting wordt veelvuldig aangevraagd. Sporters moeten deel van hun salaris inleveren.   We zitten in een ongekende crisis, maar volgens Rutte kunnen we dit wel samen aan. De behoeften aan...

Stel...

Met een kluitje in het riet sturen STEL… Stel dat geen enkele burger, geen enkele journalist of onderzoekscommissie - of u – meer kritische vragen zou stellen aan en over Rutte, De Jonge, Wiebes, het RIVM, Frans Timmermans, gemeenteraadsleden, leraren van de school… STEL… Stel het bleef oorverdovend stil in Den Haag. Het RIVM verschool zich achter Den Haag. Rutte, De Jonge en Wiebes hulden zich in stilzwijgen. Timmermans trok zich zoals altijd nergens iets van aan, timmerde zijn New...
  "Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. " "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

Is KNJV directeur of marketeer? (opinie stuk)

Is KNJV directeur of marketeer? Of is hij een duizendpoot die in bestuur van zoveel mogelijke stichtingen, organen, commissies wil zitten. Is de directeurschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een functie voor het leven?
"In mei 2016 hield Zest Marketing namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een uitgebreid onderzoek onder voorjagers. Wat kenmerkt deze groep? Wat verwachten zij van een belangenorganisatie als de Jagersvereniging en waarin verschillen hun wensen van die van jagers? Zest verwerkte de ingevulde formulieren van ruim 1.000 jachthondenmensen." De Jager | Januari 2017.
“Bedreigingen en zware beledigingen kunnen leiden tot tijdelijke of permanente verwijdering uit de groep” een van de facebook groepsregels van Jagersvereniging" Wij dachten dat bedreigingen en beledigingen strafbare feiten zijn. Dat royering en aangifte doen bij de politie meer in de lijn der verwachtingen lag. Het bestuur en management van KNJV denkt blijkbaar anders over. Zij vinden het verwijdering uit de groep voldoende is om de leden af te schrikken zulk agressief gedrag te ve...
Hoedemaker, Urlings, Eigeman en Spierenburg zullen zich moeten verantwoorden. 20 Mei a.s. moeten zij zich in de rechtbank verantwoorden. Dan zal rechter zich buigen over de 21 pagina's en 81 punten tellende dagvaarding. De rechtszaak zal in basis antwoord moeten geven op een viertal vragen: 1. Heeft het bestuur onder leiding van KNJV-voorzitter Willem Urlings zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, zijn hierbij de statuten en huishoudelijke reglementen gevolgd? 2. Heeft het...
Stel dat minister president Rutte alle kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van Staten, Provinciale Staten en Hoge Raad eerst zelf moet goedkeuren voordat deze zich verkiesbaar kunnen stellen. Best raar dat een leider in een democratisch land zijn toezichthouders mag selecteren. Toch? Cherry picking? Dit kunnen wij toch niet goed vinden? Waarom vinden wij dan wel goed als de hoogste baas van een vereniging zoals KNJV-directeur Hoedemaker kandidaten van de toezichthoudende...
Interne communicatie strategie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV. Communicatie zal in de aankomende rechtszaak een belangrijke aandachtspunt zijn. De rechter zal vaststellen of de informatie uitwisseling tussen de verschillende landelijke en provinciale organen en de leden op de juiste manier plaatsvindt en of dat voldoende is om de beoogde open en transparante communicatie die voorzitter Urlings wenst, gerealiseerd kan worden Wij hebben als onderdeel van de bewijsvoering,...
Is het ongevraagd lid maken van jachtopleiding cursisten toegestaan? Een deelnemer aan de jachtopleiding krijgt 01-11-2018 een factuur van Jagersvereniging voor een bedrag van 85 euro. Dit zou t.b.v. een jaarlidmaatschap bij KNJV zijn. Een betalingsherinnering volgde op 20-02-2019. Op 28-05-2019 meldt, secretaris landelijk bestuur Loek Sibbing dat de lidmaatschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging beëindigd is. Mag dit zomaar? Lid worden gemaakt zonder toestemming. Ongevraagd...
U maakt zich schuldig aan open en transparante communicatie. Omdat wij de bestuurders van de ca. 150 wildbeheer eenheden / WBE's geïnformeerd hebben over de aanstaande rechtszaak, en daarbij een aantal namen van managers en bestuurders noemen, maken we ons volgens KNJV-directeur Hoedemaker en voorzitter Urlings schuldig aan het plegen van een onrechtmatige daad. Volgens deze heren is hiermee de AVG privacy wetgeving overtreden. Wat best bijzonder genoemd mag worden omdat de gebruikte...
Wij hebben het genoegen gehad om meerdere reacties te ontvangen op onze e-mails aan de ca. 150 WBE's Wildbeheereenheden. Eentje trok de aandacht. Niemand minder dan een Chris Segeren oud Jagersvereniging voorzitter had de moeite genomen om te reageren. De negatieve strekking in zijn reactie is bijzonder omdat wij nooit persoonlijke contact met deze heer hebben gehad. Toch denkt dhr Segeren ons voldoende te kennen zijn uitlatingen dir vol staan met feitelijke onjuistheden te rechtvaardigen....
De PR van Amersfoort lijkt op volle toeren te draaien om de gelederen gesloten te houden. Dit in de navolging van onze informatieve berichten naar ca. 150 WBE's. De meeste reacties zijn positief. Toch zijn er ook WBE besturen die minder content zijn met onze berichten.    Het is hoe dan ook een mooie manier om de  "politieke" kleur van de Nederlandse WBE's in kaart te brengen. Wie vindt het allemaal prima, wie wil verandering en wie is huiverig voor de heilige huisjes.
VIP-leden hoeven niet in de aspiranten wachtrij als zij door het bestuur uitgenodigd worden voor de KNJV-Club. Zij hoeven niet in de clubblad De Jager als aspirant-lid vermeld te worden. Zij worden direct lid van Jagersvereniging gemaakt. Alle andere aspirant-leden moeten wel de aanmelding procedure doorlopen die vastgelegd is in de huishoudelijk reglement. Waarom kiest het bestuur en management voor deze twee sporen beleid? Waar draagt dit aan bij? Samenhorigheid? Transparantie? Ge...
ALS REKENEN OOK EEN EXAMENONDERDEEL WAS, WONNEN DE BELGISCHE JAGERS GLANSRIJK! De Toezichthouder heeft in het verleden al eens een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse en Belgische jachtopleidingen en de kosten die er in beide landen mee gemoeid zijn. Nu de examens in volle gang zijn, leek het ons goed die vergelijking nog eens te trekken, omdat het percentage Nederlandse deelnemers aan het Belgische jachtexamen in 2020 is verdubbeld t.o.v. het aantal in 2017. We hebben gekeken...
#VraagDeRechter #5 Stelling: Bestuur Koninlijke Nederlandse Jagersvereniging mag statuten aanpassen zonder de leden hierover te informeren. Op de vraag aan het KNJV-bestuur of de leden de geplande statuut wijzigingen mochten inzien voordat deze definitief werden, reagerde ambtelijke secretaris Jaap Lodders in zijn email van 2-12-2019: "Zodra de statuten zijn vastgesteld zullen deze worden gepubliceerd op de website" Het antwoord was dus nee. U mag als lid niet...
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved