Stel...

Met een kluitje in het riet sturen

STEL… Stel dat geen enkele burger, geen enkele journalist of onderzoekscommissie - of u – meer kritische vragen zou stellen aan en over Rutte, De Jonge, Wiebes, het RIVM, Frans Timmermans, gemeenteraadsleden, leraren van de school…

STEL… Stel het bleef oorverdovend stil in Den Haag. Het RIVM verschool zich achter Den Haag. Rutte, De Jonge en Wiebes hulden zich in stilzwijgen. Timmermans trok zich zoals altijd nergens iets van aan, timmerde zijn New Green Deal in elkaar en legde ongevraagd de rekening op uw bordje, gemeenteraadsleden wezen naar Den Haag en de leraren haalden hun schouders op.

STEL… Stel de KNJV stuurt u een brief met de volgende strekking…

‘Wij hebben al enkele maanden geen enkel kritisch bericht ontvangen van onze leden via de Facebook Klankbordgroep over ons beleid en haar makers. Wij zijn daar bijzonder blij mee. Dat betekent dat we het goed doen en kennelijk in een vroeg stadium kritische geluiden juist hebben geïnterpreteerd en daar ons beleid op hebben aangepast. Wij doen kennelijk vlekkeloos ons werk. We behoren hiermee tot de excellente ondernemingen. Het verwijderen van een kritisch lid van de Klankbordgroep zal daar zeker toe hebben bijgedragen.

U begrijpt dat we dit graag zo willen houden. Er is ons veel aangelegen de gelederen gesloten te houden en binden dan ook iedereen op het hart zich te scharen achter het bestuur. We wijzen u nogmaals op het belang van het hanteren van rust in de gelederen.

Daarom hebben wij de volgende regels opgesteld. Wees gerust kritisch maar spreek ons niet tegen. Stel vervelende vragen maar verwacht geen of geen steekhoudend antwoord en neem daar genoegen mee; noodzaak ons niet om u zonder waarschuwing vooraf te blokkeren, niet te antwoorden of zonder vooraankondiging uit onze Facebook Klankbordgroep te verwijderen.

Om uw rust te waarborgen hebben wij stilzwijgend de statuten aangepast waardoor u en anderen sinds 1 januari 2020 niet langer de financiële stukken hoeven in te zien en hoeven te beoordelen.

Neemt u van ons aan dat uw contributies à 3,3 miljoen euro in vertrouwde handen zijn. Ook de vergaderingsnotulen houden wij buiten uw gezichtsveld. De hierin behandelde onderwerpen kunnen bij onvoldoende kennis van zaken slechts leiden tot misverstanden. Veel van onze bestuurders en commissieleden zijn afkomstig uit de politiek, zijn dan wel topambtenaren, die kunnen beamen dat alleen langs deze weg de belangen van elke individuele jager het best gewaarborgd zijn, waardoor zij tot in lengte van jaren hun wijsvinger kunnen krommen.

Bovendien, en dat is niet geheel onbelangrijk, de voorjagers onder ons kunnen door zich te conformeren aan deze regels, net als in het verleden – het pré-belastingtijdperk – wederom kans maken aan door ons gecontroleerde jachthondenwedstrijden deel te nemen binnen de door de KNJV geprivatiseerde en gesanctioneerde trainingsgroepen. Zij bieden daarnaast uitzicht op  jachtuitnodigingen.

U, geachte jager, zult van deze frisse wind in onze gelederen de vruchten plukken. Rust binnen onze goed geoliede vereniging in plaats van onrust, geen moeilijke of ingewikkelde vragen, minder informatie die tot misverstanden kan leiden, een open en transparante organisatie die waarborgt dat u tot in lengte van  jaren uw grote verantwoordelijkheid op het gebied van de jacht, beheren en schadebestrijding kunt blijven dragen.

Hoe lijkt u dat?   

Hoogachtend
Kl. in’t Riet

 

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Janneke Eigeman, Sociale Media, Blokkeren, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings, Jan-Peter Spierenburg, Henning van den Akker, Thijs Jansen, Freerk Bleker

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved