Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering.

 

"Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. " "De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

29 nov. 2019

“stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging.” KNJV

10 dec. 2019

Ledenraad stemt over statutenwijziging. Leden mogen niet weten waarover gestemd wordt. Aap komt uit de mouw. Leden worden voortaan verboden verenigingsstukken in te zien.


31 mrt. 2020

“Conform de nieuwe statuten die op 1 januari van kracht zijn geworden, worden de notulen niet meer beschikbaar gesteld.” KNJV

Laurens Hoedemaker, KNJV directeur?

https://www.facebook.com/laurens.hoedemaker
Janneke Eigeman, KNJV hoofd communicatie?
https://www.facebook.com/eigeman

Als simpele taken niet lukken dan kunnen wij deze mensen echt niet kwalijk nemen dat ze het niet gelukt is om:
1. De wildlijst uit te breiden,
2. E-screener voor JuniorJagers te stoppen,
3. De correctieband te behouden,
4. D
e jachthonden afdelingen te behouden,
5. Van Orweja een stichting te maken,
6. Van Buit geen fiasco te maken,
7. Meer dan 291 jagers op "wild op de kart" te krijgen,
8. In gesprek te gaan met kritische leden.

Maar zijn deze professionals hun vermoedelijke salarissen van tussen de €80.000 en €130.000 het waard? Jij als lid betaald dit en de overige 3,2 miljoen euro aan contributie.

 

 

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Janneke Eigeman, Sociale Media, Blokkeren, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings, Jan-Peter Spierenburg, Henning van den Akker, Thijs Jansen, Freerk Bleker

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved