Is KNJV directeur of marketeer? (opinie stuk)

Is KNJV directeur of marketeer? Of is hij een duizendpoot die in bestuur van zoveel mogelijke stichtingen, organen, commissies wil zitten. Is de directeurschap bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een functie voor het leven?is KNJV directeur of marketeer

Dat Hoedenmaker als Directeur van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging reclame maakt voor commerciële bedrijven lijkt gebruikelijk. De vraag is wat vinden de KNJV leden die ook een wild winkel hebben maar nooit reclame krijgen van de KNJV directeur.

KNJV directeur en keurmerk EchtWild

We vroegen ons af welke criteria hanteert KNJV directeur om reclame voor een wild verkoper te maken. Het antwoord vinden we waarschijnlijk op de website van de Stichting EchtWild, waar KNJV directeur medebestuurder van is. Dus als je wil dat de Directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ook voor jouw wilde bal, worst of gehakt reclame maakt, betaal licentie kosten en sluit je aan bij de "onafhankelijke" keurmerk EchtWild. https://echtwild.nl/waar-vind-ik-echt-wild/ dan maak je misschien kans hierop.

 

Hoe onafhankelijk is EchtWild

De onafhankelijkheid moeten we met een korreltje zout nemen. Pieter van Meel Wild en Gevogelte BV is namelijk de wild verwerkingsbedrijf die de andere bestuurder(s) aan de Stichting EchtWild levert naast directeur KNJV directeur EchtWild lijkt voor deze bedrijf een nieuwe verkoop kanaal te zijn. Een organisatie zoals Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging als vehikel. Een directeur als gezicht en het geld van de verenigingsleden om dit initiatief vorm te geven.


William van Vemde is door de KNJV aangenomen om Stichting Echtwild vorm te geven. https://www.jagersvereniging.nl/volgende-fase-voor-keurmerk-echt-wild/ Hoeveel geld deze uit de 3,3 miljoen contributie pot krijgt staat niet gespecificeerd in de jaarrekening van Jagersvereniging. Dit zou waarschijnlijk onder de pot "Speciale Projecten" staan waarin jaarlijks rond 100.000 ingestopt wordt.

Word dit project net zo succesvol als andere projecten onder "management" van de KNJV directeur


KNJV schrijft op 8 oktober 2018 het volgende "De stichting streeft er naar om het Keurmerk Echt Wild nog dit jaar te operationaliseren." We zitten in April 2020, anderhalf jaar verder en er staan maar 4 bedrijven in de register van Echt Wild.
https://www.jagersvereniging.nl/keurmerk-echt-wild/

Heeft KNJV ook een controle systeem een meet instrument die nagaat of de initiatieven echt hun doel hebben bereikt en niet een bodemloze put worden waar geld van de leden in verdwijnt? Buit? Wild op de kaart? Biotoop projecten op de kaart? Ledenraad invoeren? Basiscontributie invoeren? Verzelfstandiging jachthonden afdelingen?

Transparantie KNJV


Oh dat is waar ook, leden van KNJV mogen vanaf 31-12-2019 niet meer inzage krijgen in de notulen en jaarcijfers van de Koninklijke. Dit nadat de statuten waarschijnlijk op aandringen van KNJV directeur zijn dicht getimmerd waarbij de leden geen inzage meer mogen krijgen en hoe Hoedemaker en consorten de 3,3 miljoen aan contributie uitgeeft.


Is Jagersvereniging een belangenbehartiger van de jager of een marketing instrument voor de initiatieven waarvan de KNJV directeur deel uitmaakt?

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Janneke Eigeman, Sociale Media, Blokkeren, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings, Jan-Peter Spierenburg, Henning van den Akker, Thijs Jansen, Freerk Bleker, Echtwild

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved