Stel, Rutte zijn eigen toezichthouders zou mogen kiezen.

Stel dat minister president Rutte alle kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van Staten, Provinciale Staten en Hoge Raad eerst zelf moet goedkeuren voordat deze zich verkiesbaar kunnen stellen. Best raar dat een leider in een democratisch land zijn toezichthouders mag selecteren. Toch? Cherry picking? Dit kunnen wij toch niet goed vinden? Waarom vinden wij dan wel goed als de hoogste baas van een vereniging zoals KNJV-directeur Hoedemaker kandidaten van de toezichthoudende organen binnen zijn vereniging eerst door hem goedgekeurd moeten worden?Het lijkt niet echt wenselijk dat de machthebbers invloed hebben op wie hun toezichthouders moeten worden. Gelukkig zijn deze praktijken alleen voorbehouden aan China, Rusland en nog een aantal andere dictaturen. Misschien is bij KNJV in Amersfoort de memo niet binnen gekomen waarin stond dat management en toezichthouding binnen een organisatie twee verschillende activiteiten moeten zijn. Scheiding der machten wordt niet in de statuten afgedwongen. Misschien moeten de Amersfoortse managers en bestuurders de het boek van Hans de Hoog lezen De Toezichthouder

Een toch denkt directeur Hoedemaker dat deze praktijken moeten kunnen. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft verschillende uitvoer, geschil afhandeling, bestuur en toezichthoudende organen. Laurens Hoedemaker lijkt op een of andere manier invloed te hebben over wie de kandidaten voor deze organen moeten worden.

Bij welke organen is Hoedemaker betrokken bij het kiezen van de leden

Uit verschillende communicatie stukken van de vereniging blijkt:

1. De Ereraad de geschillen afhandeling orgaan van KNJV. Kandidaten moeten zich bij Hoedemaker melden.
2. Commissie van Beroep de zogenaamde rechtbank van KNJV. Kandidaten moeten zich bij Hoedemaker melden.
3. Ledenraad die in 2015 de Algemene Vergadering heeft vervangen. Alle kandidaten moesten zich eerst bij Hoedemaker melden.
4. Moderatoren voor de klankbordgroep van de vereniging. Kandidaten moeten zich eerst bij Hoedemaker melden.

Waarschijnlijk dat de Raad van Toezicht kandidaten ook door Hoedemaker eerst goedgekeurd moeten worden. En we zouden niet van opkijken als Hoedemaker ook zijn zegje mocht doen over wie de landelijke bestuur moest worden. In iedere geval Hoedemaker is wel aanwezig bij de ledenraadsvergaderingen. Voor alle duidelijkheid ledenraad is de toezichthouder van onder andere  Hoedemaker maar hij mag gewoon mee vergaderen met dit orgaan.
En als we ons niet vergissen zit directeur Hoedemaker ook in de vertrouwenscommissie van de Jagersvereniging.

Na meer dan honderd jaar was de ALV niet meer goed genoeg voor Hoedemaker

Ook de invoering van een indirecte democratie zoals de invoering van de ledenraad waarbij de Algemene Leden Vergadering vervangen is door de Ledenraad heeft plaats gevonden binnen een jaar van aanstelling van directeur Hoedemaker. KNJV heeft meer dan 100 jaar prima gefunctioneerd met een directe democratie waarbij het lid zijn zegje op een ALV mocht doen maar op eens moest het anders.

En als de invloed van de directeur niet groot genoeg was blijkt ook dat het bestuur een deel van haar taken en verantwoordelijkheden aan directeur Hoedemaker heeft gemandateerd. Zou wel interessant zijn om te weten welke taken en verantwoordelijkheden dat zijn. Statuten aanpassen misschien dat de leden notulen en andere stukken niet meer mogen inzien? Leden digitaal royeren uit de vereniging klankbordgroep? Tot 200.000 euro binnen de begroting kunnen uitgeven zonder dat hierover controle wordt uitgevoerd?

Heeft u toch bezwaar tegen deze werkwijze dan kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Helaas zal niet het bestuur reageren maar u raad het al Hoedemaker zelf.KNJV, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Controlemechanisme, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved