Management en bestuur van de KNJV gedagvaard

Hoedemaker, Urlings, Eigeman en Spierenburg zullen zich moeten verantwoorden.

20 Mei a.s. moeten zij zich in de rechtbank verantwoorden. Dan zal rechter zich buigen over de 21 pagina's en 81 punten tellende dagvaarding.
De rechtszaak zal in basis antwoord moeten geven op een viertal vragen:

1. Heeft het bestuur onder leiding van KNJV-voorzitter Willem Urlings zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, zijn hierbij de statuten en huishoudelijke reglementen gevolgd?
2. Heeft het management onder de leiding van KNJV-directeur Laurens Hoedemaker zich schuldig gemaakt aan mismanagement?
3. Heeft de communicatie-afdeling onder leiding van hoofd communicatie Janneke Eigeman haar werk goed gedaan bij het informeren en beschikbaar maken van belangrijke informatie aan de leden?
4. Hebben de Raad van Jachthonden Commissarissen en met name commissaris Jan-Peter Spierenburg juist gehandeld bij de verzelfstandiging van de jachthondendiscipline en het toekennen en/of afwijzen van de KNJV-erkenning?


Vereniging verenigt mensen. Afwijkende meningen worden gerespecteerd.


Het zou veel mooier en beter zijn geweest als men er samen onderling was uitgekomen, zonder de tussenkomst van een rechter. Vaak kent een rechtszaak alleen verliezers. Helaas waren management en bestuur niet bereid op de uitnodigingen van de leden in te gaan om bestaande aandachtspunten inhoudelijk te bespreken.

Laten we als jachtgemeenschap hopen dat het imago van de jacht hierdoor niet beschadigd zal worden. Het algemene verenigingsbelang, het belang van de jacht en de jager zouden moeten prevaleren. Ongeacht hoe groot sommige ego's of persoonlijke belangen ook lijken te zijn.

Het bestuur huurt gerenommeerd advocatenkantoor in. Het mag wat kosten.

Hoeveel hierdoor de huidige contributie van 170 euro met een totale opbrengst van 3,4 miljoen euro, verhoogd gaat worden? Het mag blijkbaar wat kosten. Management en bestuur van KNJV hebben namelijk "zwaar geschut" ingehuurd. Een gerenommeerd advocatenkantoor uit Nijmegen zal de verdediging van management en bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging behartigen.
Hebben zij niet het vertrouwen om de rechtszaak door de eigen juridische afdeling te laten behandelen? Vinden zij dat de eigen rechtsgeleerden die de leden honderd duizenden euro's aan salarissen kosten, niet in staat zijn deze omvangrijke zaak te doen?

Als je tot nu toe niet in staat bent geweest simpele vragen te beantwoorden maar daarvoor zwaar geschut moet inhuren, zegt dat genoeg over hoe sterk je staat.


As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin

Management en bestuur van de KNJV gedagvaard

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings, Jan-Peter Spierenburg

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved