Weten KNJV provincies alles wat in Amersfoort gebeurt?

Interne communicatie strategie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV.

Communicatie zal in de aankomende rechtszaak een belangrijke aandachtspunt zijn. De rechter zal vaststellen of de informatie uitwisseling tussen de verschillende landelijke en provinciale organen en de leden op de juiste manier plaatsvindt en of dat voldoende is om de beoogde open en transparante communicatie die voorzitter Urlings wenst, gerealiseerd kan worden

Wij hebben als onderdeel van de bewijsvoering, alle provinciale besturen via de provincie-email adressen gemaild. Zij zijn gevraagd aan te geven of/en wanneer zij op de hoogte zijn gebracht van de dagvaarding. Het lijkt ons belangrijk dat de provinciebesturen hierover geïnformeerd zijn. We willen op deze manier vaststellen of alle leden van de provinciale besturen toegang hebben tot de informatie die binnenkomt op deze mailboxen.
Wie naast de KNJV ledenraadsleden hebben toegang tot provinciale e-mailboxen?

Omdat ledenraadsleden in het verleden op onze e-mails hebben gereageerd, kunnen we vaststellen dat zij in ieder geval toegang hebben tot deze mailboxen en de informatie die hierop binnen komt. Als KNJV-ledenraad vertegenwoordigers, hebben zij de verantwoordelijkheid de leden te informeren. In principe moeten dus alle leden ook op de hoogte zijn. We willen ook vaststellen of inderdaad alle informatie doorgeven wordt aan de overige leden van de provincie besturen en de leden. Zo niet willen wij weten op welke basis de filtering plaats vindt. Wie mag provinciaal bepalen wat wel en niet doorgegeven wordt aan overige bestuurders en leden? Wie mag bepalen welke informatie wel of niet belangrijk is om door te geven?


Hebben de landelijke en provinciale managers ook toegang tot provinciale e-mailboxen?

Aan de andere kant is het belangrijk om te weten of de landelijke en provinciaal management zoals Hoedemaker, Eigeman en Meijering ook toegang hebben tot deze e-mailboxen. AVG, privacy technisch is dit een belangrijke aandachtspunt. Wettelijk gezien moeten organisatie bekend maken wie toegang heeft tot bepaalde persoonlijke gegevens van de leden.

We weten inmiddels ook dat Laurens Hoedemaker toegang heeft tot de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terwijl hij geen bestuurder is van KNJV. Betekent dit dat Hoedemaker filtert wat de landelijke bestuurders krijgen te zien? Is de scheiding der machten op deze manier voldoende gewaarborgd? Bestuur hoort immers management te controleren en niet andersom.

Willen de provincie besturen niet of kunnen ze niet reageren?

Wij hebben vaker de moeite genomen informatie aan de provinciale besturen via deze provincie e-mail adressen te versturen. De reactie hierop was echter minimaal. Misschien volgen zij de stalorders en reageren niet. Een ander mogelijkheid kan zijn dat deze e-mails alleen door een select gezelschap ontvangen wordt en niet verder doorgegeven. Misschien door de aankomende rechtszaak begint men de ernst van de situatie in te zien en daar naar wil handelen.

Communicatie vrouw van 2015 en nominatie vernieuwer van 2016.

Met een medewerker zoals communicatie vrouw van 2015 Janneke Eigeman. Met een nominatie in 2016 voor Jagersvereniging op zak als vernieuwer van het jaar. Is te verwachten dat de communicatie strategie goed geregeld en gedocumenteerd is binnen de enige professionele belangenbehartiger van de Nederlandse jacht. Wij verwachten dan ook dat de communicatie strategie snel beschikbaar wordt gemaakt.

Provincie bestuurlijk van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Voor de volledigheid hebben wij een momentopname gemaakt van de leden die deel maken uit de provincie bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
bron: https://www.jagersvereniging.nl/provincies/ datum1 Mei 2020 https://bit.ly/2YsKSkr

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Ledenraad, Urlings, Jan-Peter Spierenburg

  • Aangemaakt op .
┬ę 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved