Leden aantallen van onze jagersverenigingen. Deel1

Mogen leden die geen contributie betalen hetzelfde rechten hebben als diegenen die wel contributie betalen?

Natuurmonumenten zet de Oerr campagne in om kinderen aan zich te binden met een goedkope lidmaatschap. Voor 1,25 euro per maand kan een ouder zijn kind lid maken van Natuurmonumenten. Aantal leden bepaald mede hoeveel subsidie Natuurmonumenten krijgt.

Ook Jagersvereniging /KNJV lijkt haar leden aantallen kunstmatig hoog te houden. De rond 900 jachtopleiding cursisten krijgen van KNJV de kans een jaar gratis lid te zijn van Jagersvereniging KNJV. Maar is een lid die geen contributie betaald ook daadwerkelijk een volwaardig lid?

Jagersvereniging directeur Hoedemaker lijkt zelf ook niet te weten. In persbericht van 2019 worden de niet-betalende leden niet meegenomen in de totale aantallen. Terwijl in de persbericht van 2020 neemt Laurens Hoedemaker wel de niet-betalende leden mee in de totalen.

Had Jagersvereniging in 2017 20.540 of 19.762 leden. Duidelijk is alles behalve.

Wat vind jij, mag een lid die geen contributie betaald net zo veel rechten hebben als iemand die 170 euro per jaar betaald?

Persbericht 17 januari 2019 https://www.jagersvereniging.nl/persbericht-ledenaantal-ja…/
Persbericht 6 februari 2020 https://www.jagersvereniging.nl/persbericht-instroom-nieuw…/

 

bron: jagersvereniging.nl

 

Bron Jagervereniging.nl
Donderdag 17 januari 2019
Persbericht – Ledenaantal Jagersvereniging groeit twee jaar op rij

Amersfoort – Vandaag maakt de Jagersvereniging bekend dat het ledenaantal is gegroeid met bijna 200 leden van 19.762 in 2017 naar 19.947 in 2019. Ook verwelkomt de Jagersvereniging met ingang van vandaag ruim 770 nieuwe jagers die dit jaar de jachtopleiding volgen. Zij maken gebruik van het aanbod voor een jaar gratis lidmaatschap van de Jagersvereniging.

Nederland kent ongeveer 27.000 jachtaktehouders. Met een betaald lidmaatschap van zo’n 20.000 leden is bijna 75% van de Nederlandse jagers vrijwillig lid van de Jagersvereniging. Daarnaast zijn jagers regionaal georganiseeerd in bijna 300 wildbeheereenheden, die bijna alle vrijwillig lid zijn van de Jagersvereniging.

Veel aanmeldingen jachtopleiding De jachtopleiding is dit jaar alweer nagenoeg volgeboekt. De Stichting Jachtopleidingen Nederland besloot vanwege het grote aantal aanmeldingen zelfs een extra cursus aan te bieden. Deze was binnen drie dagen volgeboekt. In een eerder gehouden onderzoek van Zest Marketing onder jachtcursisten gaf 80% van jachtcursisten aan dat actief zijn in de natuur een reden is om de opleiding te volgen. Het voorkomen van schade en het kunnen eten uit de natuur wordt door zo’n 60% als reden voor het volgen van de jachtopleiding genoemd. [i] Onderzoek van CLM in 2015 toonde aan dat jagers en lokale jagersverenigingen zoveel vrijwilligerswerk verrichten dat dat gelijk staat aan 13.000 fulltime banen[ii]. Hiermee vormen jagers een buitengewoon groot vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied.

Jachtcursisten en de Jagersvereniging Jagers in opleiding kunnen zich bij de aanmelding voor de jachtopleiding ook aanmelden voor een jaar gratis lidmaatschap van de Jagersvereniging. Meer dan 770 nieuwe jagers maakten van dit aanbod gebruik. Daarmee ontvangen de cursisten 12 maal gratis het blad De Jager én vier maal het nieuwe blad Buit. Ook kunnen cursisten vijf dagen per week terecht bij het verenigingsbureau voor vragen over jagen, hulp bij wet- en regelgeving, deelname aan het mentorschapsprogramma etc. Voor de cursisten geldt dat ze na het behalen van het diploma de eerste periode de WA-jachtverzekering gratis krijgen en in hun tweede lidmaatschapsjaar slechts de helft van de contributie betalen.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Overheid moet speerpunt maken van werkbare regelgeving’ Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, is blij met de groei van het aantal leden: ‘Het is goed om te zien dat onze vereniging blijft groeien. Dat betekent dat steeds meer jagers het belang van goede belangenbehartiging inzien.’ Over de populariteit van de jachtopleiding zegt hij: ‘Dat jaar op jaar ook de jachtopleiding volgeboekt is, is buitengewoon goed en belangrijk nieuws voor de Nederlandse natuur. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat mensen zich vrijwillig inzetten voor natuurbeheer en -bescherming. Daarnaast is natuurbeheer en -bescherming kostbaar. De overheid zou om die reden een speerpunt moeten maken van eenvoudiger, werkbare regelgeving voor jagers en lokale jagersverenigingen. We zien dat nu nog teveel tijd opgaat aan complexe, overbodige en soms zelfs tegenstrijdige administratie.’

Donderdag 6 februari 2020
Persbericht – Instroom nieuwe jagers hoogst in vier jaar
Ledenaantal Jagersvereniging neemt derde jaar op rij toe

Amersfoort – Vandaag maakte de Jagersvereniging haar ledenaantallen over 2019 bekend. Uit dat overzicht blijkt dat de instroom van nieuwe jagers– cursisten die dit jaar de jachtopleiding volgen – in de afgelopen vier jaar nog niet zo hoog was als nu. Dit jaar tekenden maar liefst 890 jachtcursisten in voor een jaar gratis lidmaatschap van de Jagersvereniging. Vier jaar geleden lag dat aantal op 780. Daarmee komt het totaal aantal leden van de vereniging op 20.832, wat betekent dat de vereniging in drie jaar tijd met bijna 300 leden groeide. In 2017 lag het aantal leden op 20.540.

De ledenaantallen van de Jagersvereniging laten al enkele jaren op rij een positieve ontwikkeling zien. Stond het totale ledenaantal in 2017 op 20.540, dit jaar lag dit aantal bijna 300 hoger. Dat betekent dat de Jagersvereniging 75% van de jagers in Nederland vertegenwoordigt.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Populariteit jagen zichtbaar in ledenontwikkeling’ Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, is content met de ontwikkelingen: ‘Gegeven het feit dat het totale aantal jachtaktehouders vorig jaar wat afnam ten opzichte van het jaar ervoor en het feit dat meerdere (natuur)verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen, is het positief dat de Jagersvereniging tegen de stroom in groeit. Dat jagen zich mag verheugen in toenemende populariteit blijkt ook uit de aanmeldingen van de jachtcursisten. De jachtopleiding zit al meerdere jaren op rij bomvol.’

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘De jachtopleiding zit al meerdere jaren op rij bomvol.’

Na het updaten van de website van jagersvereniging.nl op 12 Augustus 2020 zijn deze persberichten niet meer vinbaar op de website van KNJV hierdoor een volledige kopie op de toezichthouder.nl

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved