Hoedemaker en Urlings leggen leden contactverbod op

U maakt zich schuldig aan open en transparante communicatie.

Omdat wij de bestuurders van de ca. 150 wildbeheer eenheden / WBE's geïnformeerd hebben over de aanstaande rechtszaak, en daarbij een aantal namen van managers en bestuurders noemen, maken we ons volgens KNJV-directeur Hoedemaker en voorzitter Urlings schuldig aan het plegen van een onrechtmatige daad.

Volgens deze heren is hiermee de AVG privacy wetgeving overtreden. Wat best bijzonder genoemd mag worden omdat de gebruikte contactgegevens van de WBE's ook op de website van jagersvereniging.nl zijn gepubliceerd. Dit zou betekenen dat de heren Hoedemaker en Urlings als eindverantwoordelijken van de KNJV zich ook schuldig maken aan het overtreden van de AVG privacy wetgeving. Ook de namen van de bestuurders en managers worden veelvuldig op de verenigingswebsite genoemd.


WBE's zijn rechtspersonen en hun contactgegevens staan ook in het KvK register dat door iedereen ingezien kan worden. Leden moeten bovendien elkaar kunnen informeren omtrent verenigings-aangelegenheden zonder tussenkomst of goedkeuring van een bestuur of management. Ook het noemen van managers en bestuurders van het landelijk KNJV-kantoor lijkt ons niet onwettig. Zij zijn uiteindelijk degenen die de vereniging vertegenwoordigen en het aanspreekpunt zijn, op zijn of haar aandachtsgebied (* zie onderaan).

Bij zeggenschap hoort rekenschap. Rechten en plichten.

De actie om de WBE bestuurders te informeren wordt gezien als een onrechtmatige daad van de Toezichthouder, terwijl door dezelfde mensen wordt gevraagd deze "onrechtmatig daad" opnieuw te plegen. Zij vragen de Toezichthouder namelijk de WBE-bestuurders nogmaals te mailen, en hen te informeren de eerdere verzonden e-mail als niet ontvangen te beschouwen.

Ook wordt de Toezichthouder nadrukkelijk verboden om in de toekomst contact met de WBE verenigingen te nemen. Kunnen en mogen managers en bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging leden verbieden contact op te nemen met hun eigen vereniging (of enige andere vereniging)?
Oftewel, kunnen en mogen zij zowel de een als de ander monddood maken? In welke wet, reglement of statuten staat dit vermeld?

Hoe passen deze uitspraken in de visie van KNJV-voorzitter Willem Urlings die veel waarde zegt te hechten aan open en transparante communicatie?

*
- directeur Laurens Hoedemaker als eindverantwoordelijke van het verenigingsbureau;
- hoofd communicatie Janneke Eigeman als eindverantwoordelijke voor de communicatie binnen en buiten de vereniging;
- voorzitter Willem Urlings als de gekozen leider van de vereniging;
- jachthondenman Jan-Peter Spierenburg die als provinciale jachthonden commissaris en in tal van andere functies nauw betrokken is geweest bij de herstructurering van de jachthondenafdelingen van de KNJV.

KNJV, Vereniging, Bestuur, Laurens Hoedemaker, Urlings, Contactverbod

  • Aangemaakt op .
┬ę 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved