KNJV wat is beter? Met de leden in gesprek gaan of tegen de leden procederen.

Over drie dagen loopt de termijn van zes weken af. Dit is de termijn die de rechtbank aan management en bestuur van KNJV heeft gegeven om schriftelijk te reageren op 81 punten en 21 pagina's tellende dagvaarding.

Onze advocaten hebben nog geen reactie ontvangen van de KNJV beleidsmakers, voorzitter Willem Urlings, directeur Laurens Hoedemaker of de hoofd communicatie Janneke Eigeman. Wat er niet is kan er nog komen. Ervaring leert dat de KNJV beleidsmakers tegen het einde van een termijn nog reageren.

Kunnen of willen zij niet reageren dan zullen de bestuurders en managers van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onderdeel worden van een zitting. De echte rechtszaak. Over de kosten van zo'n procedure hoeft men in Amersfoort niet druk over te maken. Uit de financiële jaarcijfers kunnen we opmaken dat de juridische oorlog kas goed gevuld is. Bijna een ton aan contributie gelden moet voldoende zijn om de boel te vertragen en treiteren. Maar hoe zouden de besluitvorming gegaan zijn in Amersfoort over wel of niet aangaan van een rechtszaak. Wie gaat hierover? De directeur alleen? De juridische afdeling? Het bestuur?

De leden in ieder geval niet. Zij hebben in geen enkele clubblad, nieuwsbrief, bericht op sociale media of ieder andere communicatie kanaal kunnen lezen dat het management en bestuur van hun vereniging verwikkeld is in een juridisch geschil.

Transparante en open communicatie waar voorzitter Urlings grote waarden aan hecht, is altijd de rode draad geweest in dit geschil.Is het besluit om te procederen goed overwogen? Hebben diegenen die dit besluit hebben genomen ook aan de negatieve gevolgen gedacht van zo'n rechtsgang? Was het praten met de leden niet beter geweest dan hiertegen procederen? Of spelen de EGO's en toch te grote rol?

Is het besluit om te procederen net zo gedegen en transparant genomen als;
- Het afstoten van de jachthonden afdelingen waar dit geschil allemaal om begonnen is?
- Het besluit om een geprinte blad uit te brengen in een tijd dat oplages dalen? Een blad die de vereniging enkele tonnen heeft gekost en uiteindelijk de steker eind 2019 uitgetrokken is.
- Of het besluit de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen zonder de leden te informeren.

Hoe dan ook we zullen ook deze vragen aan de rechter voorleggen: Hoe en wie heeft besloten dat een rechtszaak tegen de leden beter is dan met de leden in gesprek gaan? Alles in het belang van de vereniging en haar leden. Toch?

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved