Bent u lid van een of meerdere verenigingen?

BENT U LID VAN EEN VERENIGING?
PRAAT EN BESLIST U MEE OVER HET WEL EN WEE?
OF LAAT U IN GOED VERTROUWEN ANDEREN
BESLISSEN VOOR EN OVER UW CONTRIBUTIE?

Als lid bevindt u zich in goed gezelschap. U bent waarschijnlijk één van de ca. 4,5 miljoen mensen in Nederland die lid zijn van een sportvereniging. Of één van de miljoen leden van de natuurbeschermingsorganisaties. Of van de 550.000 leden van Sportvisserij Nederland. Of… we kunnen nog wel even doorgaan. Een ruwe schatting leert dat Nederland naar alle waarschijnlijkheid meer dan tien miljoen lidmaatschappen telt. Inclusief bijdragen van de Nederlandse overheid goed voor een contributieopbrengst van een half miljard tot een miljard euro per jaar.

Zacht uitgedrukt: een fors bedrag, waarop toch wel enig toezicht verwacht mag worden. Van u als lid, als toezichthouder en contributiebetaler in de eerste plaats. En in de laatste plaats. Want navraag bij de Autoriteit Consumentenmarkt (ACM) leert dat er helaas voor verenigingen geen toezichthouder vanuit de overheid bestaat. Honderden miljoenen gaan er jaarlijks door de vrijwillige vingers van besturen, functionarissen en managers van de Nederlandse verenigingen. Gezien en ongezien.

Cheks and Balances - De toezichthouder

Maar hoe zit het dan met penningmeesters, de kascommissie’s...? zult u misschien zeggen. Allemaal goedwillende en goedbedoelende vrijwilligers… Maar de eerst- en laatstverantwoordelijke bent u zelf. U houdt van uw hobby, u heeft er veel voor over. Daarom praat en beslist u mee. Of gelooft u het wel?

Wij niet. Wij van De Toezichthouder vinden het een dringende noodzaak dat de overheid ook voor verenigingen een toezichthoudend orgaan in het leven roept. Wij zien dat besturen van vooral sommige grote verenigingen zelf ongevraagd de dienst proberen uit te maken. Zij metselen zich in in een ivoren toren, omgeven zich met ingenieuze ledenraden, met niet zelden door het bestuur zelfbenoemde vertegenwoordigers uit de leden, vanaf lokale eenheid tot gemeente tot provincie tot gewest tot landelijk – het gewone lid wordt via indirecte democratie monddood gemaakt. Intussen gaan de besturen hun eigen, niet gecontroleerde gang. Zij stellen vast, besluiten zonder overleg over statuten, sluiten overeenkomsten af met derden, starten clubvreemde for profit activiteiten, delegeren zgn. de macht maar verdelen en heersen. Wie probeert met steekhoudende argumenten de ivoren te betreden, wordt gezien en aangewezen als lastpost, pottenkijker en de deur gewezen. Of erger.

Ondoordringbaarheid en onzichtbaarheid binden de kat op het spek. Daarom zullen wij bij de overheid blijven aandringen op het benoemen van een onafhankelijk toezichthouder op het functioneren en het financiële reilen en zeilen van verenigingen. Een bekende Nederlandse schrijver beweert dat de mens in principe goed is. We gaan daarin mee: tot het tegendeel bewezen is. Wij willen een Toezichthouder Verenigingen die besturen en managers scherp houdt, beoordeelt of zij een ondersteunende orgaan zijn en gelijkwaardigheid bevorderen voor alle leden van de vereniging.

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ACM Autoriteit Consument en Markt

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved