156 pagina's reactie. Het mag wat kosten. Het lid trakteert.

De advocaten van KNJV bestuurders en managers Hekkelman advocaten en notarissen, hebben op de dagvaarding gereageerd. Het was te verwacht dat KNJV tot op het laatste moment zou wachten. Tijd rekken is een bekende Amersfoortse strategie. Ze zullen de tijd wel nodig hebben gehad om 156 pagina's lange reactie op te stellen.

Zon omvangrijke reactie kan alleen maar een ding zeggen. Rookgordijn optrekken met bizarre argumenten en onnodige lappen tekst. Wat zou zo'n advocaat per uur kosten? 250, 350, of 450 euro? Wat zou zo'n epistel van 156 pagina's het lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersverenigingen aan contributie hebben gekost. 10, 20 of 25.000 euro. En wat gaat het nog kosten. Tel uit je winst... De advocaat wel te begrijpen.

De contributie zal wel hierdoor weer verhoogd worden- De toezichthouder bron logo: Hekkelman advocaten en notarissen

Gelukkig dat jij bereid bent hiervoor contributie te betalen. Met een spaarpot van enkele miljoenen kunnen de KNJV bestuurders en managers nog eens honderden duizenden pagina’s door advocaten laten schrijven. Nee dit heeft niets met ledenbelang te maken. Meer met het verstoren van rechsgang. De incompetentie proberen te verdoezelen. De boel doel bewust vertragen. De tegenpartij op kosten jagen. Demotiveren, dan houdt het van zelf op. Het is een beproefd concept.

156 Pagina's. Zou het niet slimmer zijn geweest voor Voorzitter Urlings, directeur Hoedemaker en hoofd communicatie Eigeman aan tafel met hun leden te gaan? Wie zou eigenlijk bepaald hebben dat een rechtszaak in het beste belang is van de vereniging en haar leden? Hoedemaker alleen? Het KNJV bestuur? Ledenraad? Of ben jij als lid hierom advies gevraagd? Misschien wil de rechter KNJV vragen hoe zo’n besluit proces in zijn werking gaat.

Natuurlijk gaan we niet in op in deze honderdvijftig tellende reactie. Tijd voor spelletjes is voorbij. Een wijze Friese man zei.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.”We zullen de rechter een aantal simpele vragen voorleggen. Bijvoorbeeld:
- Mag het bestuur statuten aanpassen zonder de leden hierover te informeren?
- Of mogen de leden inzien hoe de miljoenen aan contributie gespendeerd worden?
- Mogen de leden de ALV notulen inzien?

We hebben een stuk of 50 vragen die de rechter met "Ja" of "Nee" kan beantwoorden. De suggestieve vragen die ruimte laat voor interpretatie, zullen we even parkeren.

Het gaat uiteindelijk niet om de persoon maar over wat in de wet staat. In de statuten en huishoudelijk reglement. Over wat wij de leden met elkaar afgesproken hebben. Wat een lid moet, mag en recht op heeft. Hoe een bestuurder en manager van een vereniging moet gedragen en waar aan zich moet houden.

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved