RJC, volgens advocaat KNJV autonoom maar volgens Orweja helemaal niet

"Deze provinciale commissarissen te samen vormen de Raad voor de Jachthondencommissarissen die autonoom functioneert." aldus de advocaat van KNJV

RJC zoals Raad van Jachthondencommissarissen ook heet zou autonoom functioneren. Maar is het echt sprake van autonomie? In de ledenraad notulen kunnen we lezen dat KNJV bestuur de status van de Provinciale Jachthonden Commissaris in de statuten van de KNJV wil verankeren. Dus de individuele commissaris wordt juridisch vastgelegd in de KNJV statuten als onderdeel van KNJV maar de raad van deze commissarissen zou autonoom zijn?

Bijzonder dat Orweja iets anders op haar website vermeld over hoe autonoom RJC zou zijn namelijk:
"De Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC), hierin zitten de vertegenwoordigers van de provincies van de Jagersvereniging, heeft een beleidsvormende, adviserende, controlerende taak binnen de ORWEJA." bron:https://orweja.nl/raad-van-jachthonden-commissarissen/

- Bijzonder dat een autonoom orgaan besluiten kan nemen over de jachthonden afdelingen van Jagersvereniging als rechtspersoon. Op welke juridische basis heeft de zogenaamde verzelfstandiging plaats gevonden?
- Bijzonder dat een autonoom orgaan een KNJV erkenningscriteria mag opstellen. Noem het dan RJC-erkenning of Orweja-erkenning en niet KNJV-erkenning.
- Bijzonder dat voor een periode ook KNJV directeur deel uit maakte van dit autonoom orgaan.
- Bijzonder dat ook bestuurders van KNJV zoals Utrechtse Jachthondencommissaris is vaste lid van dit autonoom orgaan.
- Bijzonder dat dit autonoom orgaan mag bepalen wie KNJV-erkenning mag ontvangen.
- Bijzonder dat dit autonoom orgaan mag bepalen wie de KNJV-erkenning mag ontnomen worden.
- Welke rechtsbevoegdheid heeft dit autonoom orgaan?
De toezichthouder was zo vrij alle leden van RJC te informeren over hun juridiche verantwoordelijkheid die zij volgens KNJV dragen.Is RJC echt een autonoom orgaan zoals KNJV advocaat de leden willen laten geloven? Is er echt sprake van autonomie. RJC is onderdeel van Orweja. Orweja is onderdeel van KNJV.

Het bijzondere is dat de jachthonden commissarissen zelfstandig beslissing mogen nemen over wie wel of niet de KNJV-erkenning krijgt.

Bijzonder het KNJV bestuur denkt dat er besluit die impact heeft op duizenden leden van Jagersvereniging waarvan zij eindverantwoordelijk voor zijn, door een "externe" autonoom orgaan laat nemen, uitvoeren en controleren. Met welke mandaat?

De toezichthouder denkt dat hier iets anders aan de hand is. De manier waarop de utrechse commissaris zijn besluit heeft genomen Stichting Jachthondensport niet te erkennen is bijzonder. Het bestuur denkt misschien door RJC autonoom te noemen, KNJV van alle aansprakelijkheid te vrijwaren. RJC is in de optiek van de Toezichthouder op geen enkele manier autonoom zoals advocaat stelt. Ook orweja stelt dat dit orgaan uit "vertegenwoordigers van de provincies van de Jagersvereniging" is samengesteld. Geen autonomie dus.

De Toezichthouder nodigd de KNJV beleidsmakers hun verantwoordelijkheid te nemen.Zeggenschap komt met rekenschap.

Lijst met provinciale jachthondencommissarissen:bron https://www.jagersvereniging.nl/vereniging/cursussen-en-proeven-voor-jachthonden/trainingskalender-jachthonden-2/
Bijzonder is het feit dat in de ORWEJA jachthondenwedstrijden reglement staat dat Jagersvereniging de partij is die de erkenning uitgeeft.

Vereniging, Bestuur, Advocaat, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, Orweja

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved