Lid is wel verplicht contributie te betalen, bestuur is nergens tot toe verplicht

"Voor de Jagersvereniging is er geen verplichting om een lid toe te laten tot de Facebookpagina." Aldus de advocaat van KNJV.
Ben jij dan als Jagersvereniging (bestuur en management) ook niet verplicht om de clubblad uit te geven bijvoorbeeld? Die staat immers ook in hetzelfde lidmaatschap "voordelen" lijst. Welke beloofde doe je dan wel aan de leden die jaarlijks 170 euro contributie betalen? Hoe accountable ben je naar je leden? De toezichthouder onderzoekt.

Toegang tot de leden klankbordgroep zou geen verplichting zijn volgens de advocaat, terwijl dit wel vermeld staat bij de "voordelen" die een lidmaatschap bij KNJV / Jagersvereniging zou bieden.
bron: Lidmaatschap bij Koninlijke Nederlandse Jagersvereniging
Maar betekent dat geen enkele van de "voordelen" in de onderstaande lijst een verplichting is? Het is geen verplichting om de leden de voorzien van de clubblaad "De Jager" bijvoorbeeld?

Het is ook geen verplichting om het volgende te doen:
- Belangenbehartiging in de provincies, in Den Haag en in Europa
- Gratis plaatsing op ‘Wild op de Kaart
- Altijd up-to-date op social media
- Professionele communicatie richting publiek en media
- 12 keer per jaar vakmagazine De Jager
- Iedere week het laatste nieuws in uw mailbox
- Gratis PR-materialen voor fairs, beurzen en spreekbeurten
- Toegang tot onze actieve Facebook-groep- Antwoord op al uw (juridische) vragen
- Informatie over jacht, beheer en schadebestrijding
- Interactieve ledenavonden
- Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten
- Ondersteuning van de lokale jagersverenigingen (WBE’s)
bron:https://www.jagersvereniging.nl/vereniging/lidmaatschap/

Dus de 20.000 leden hebben wel de verplichting om elke jaar 170 euro contributie te betalen, 3,4 miljoen euro op te brengen. Maar welke verplichting hebben bestuurders en managers van KNJV / Jagersvereniging jegens de leden? De toezichthouder vraagt zich af welke tegenprestatie staat hier tegenover.

Vrijheid blijheid. Checks and balances lijken zoek te zijn geraakt. - ALV notulen worden niet met de leden gedeelt. De toezichthouders kunnen dus geen toezicht houden - Jaarcijfers worden niet met de leden gedeelt. - Statuut wijzigingen worden niet met de leden gedeelt. - Jachthonden afdelingen mogen geen deel meer uitmaken van de vereniging.
- Buit de kwartaaluitgave van de clubblad is er ook niet meer. Al wordt hier nogsteeds mee "geadverteerd".

Deze vrijblijvendheid aan de kant van het bestuur en management betekent dat zij ieder lid of alle leden van de klankbordgroep kunnen verwijderen zonder enkele consequenties. Of kan het bestuur en management de gehele facebook klankbordgroep verwijderen?

KNJV bestuur wil wel de 3,4 miljoen elk jaar ontvangen om de riante salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, lease auto's, reis en verblijfskosten te kunnen betalen maar aanvaarden geen enkele verplichting.

Vereniging, Bestuur, Advocaat, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, Orweja

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved