Een goed leider.

Rechtszaak Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (vervolg).

15 Juli zal de rechter uitspraak doen of er nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting moet worden. Volgens de advocaat zal een zitting worden en dat is fijn. De rookgordijnen van de management en bestuur van Jagersvereniging KNJV kennen we er zo langzamerhand wel. De toezichthouder spreekt zich uit.

80% Van de 156 pagina tellende reactie op de dagvaarding Jagersvereniging KNJV gaat jammer genoeg niet over inhoud. Maar over hoe onacceptabel en ontoelatbaar dwars en kritisch sommige leden zijn. Hoe schadelijk dit dan voor de vereniging niet is. En dat mag niet. Natuurlijk is het behoorlijk slikken voor de bestuurders dat de toezichthouder / het lid op ze let. Tegenspraak wordt niet geduld bij Jagersvereniging KNJV. Ieder tegengeluid wordt meteen als anti of negatief bestempeld. De sociale media trollen leger weet hier raad mee.

Een belangrijke vraag aan de rechter zal zijn: Is het onbereidwilligheid van de management en bestuur om de dialoog aan te gaan met de toezichthouders / de leden, echt in het belang van de Jagersvereniging, haar leden en de doelstellingen die deze nastreven? 
Is de afwachtende houding van deze managers en bestuurders conflictmijdend of juist conflict bevorderend?
-Niet op de e-mails van de leden reageren.
-Niet op de uitnodigingen van de leden ingaan.
-Leden niet voorzien van gevraagde informatie.
-Leden uit de vereniging klankbordgroep verwijderen en niet meer toelaten.
-Niet ingrijpen als leden elkaar bedreigen en beledigen. 
Is passief agressief gedrag constructief conflictmijdend. Amersfoort denkt klaarblijkelijk dat deze strategie anno 2020 nogsteeds werkt. 

De toezichthouder vindt de beleidsmakers van Jagersvereniging KNJV zoals voorzitter Willem Urlings, directeur Laurens Hoedemaker en Hoofd communicatie Janneke Eigeman niet zo slim bezig zijn. Het had zo veel makkelijker kunnen zijn. Maar waarschijnlijk zijn de eigen belangen te groot. Jammer dat een gerechtelijke procedure nodig is. Niemand komt als winnaar uit zo'n geschil.
- De noodzakelijke jacht en faunabeheer kan hierdoor behoorlijke imagoschade oplopen.
- Tienduizenden euro's contributie gelden gaan verloren aan advocaat kosten.
- Waardevolle tijd die in de belangenbehartiging had gestopt kunnen worden gaat nu verloren.
- Tienduizenden euro's aan salarissen gaan verloren om met de rechtszaak bezig te zijn dan met de verenigingszaken.Een goed leider ziet het gevaar voordat deze ontstaat.
Een goed leider weet dat voorkomen beter dan genezen is.
Een goed leider weet wanneer verlies moet nemen.
Een goed leider weet dat geven en nemen vaak de oplossing is.

Een goed leider gaat de dialoog AAN en niet UIT de weg.

7 Eigenschappen van een goed leider

Vereniging, Bestuur, Advocaat, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved