De Toezichthouder verzoekt informatie via WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
DeToezichthouder.nl heeft twee WOB verzoeken ingediend.

De eerste WOB verzoek is bij Ministerie van Financiën ingedient.

De toezichthouder wil inzage krijgen in de afspraken die het management en bestuur van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft gemaakt met belastingdienst inspecteur omtrent de verzelfstandiging van de KNJV jachthonden afdelingen eind 2018. De toezichthouder wil weten of in het voorstel die Jagersvereniging directeur Laurens Hoedemaker en voorzitter Willem Urlings naar belastingdienst hebben gestuurd, de belangen van de voorjagers voldoende zijn meegewogen.
Welke andere opties zijn door de voorjagers aangedragen zoals de landelijke Nederlandse Jachthonden Vereniging, en welke argumenten zijn door de KNJV en RJC gebruikt om deze opties af te schrijven en voor een verzelfstandiging te gaan waarbij iedere trainingsgroep voor zich was.

De tweede WOB verzoek is bij Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ingediend.

De toezichthouder wil inzicht krijgen in de manier waarop de overheid de afgelopen 30 jaar toezicht heeft gehouden op de Stichting Jachtexamens. Hoe heeft de overheid ervoor gezorgd dat de Stichting Jachtexamens haar alleenrecht om de wettelijke jachtexamens te verzorgen niet misbruikt. Uit een onderzoek blijkt dat de jachtexamen in België aanzienlijk goedkoper is dan in Nederland. Overheid als opdrachtgever zou mogelijk ook aan de Europese aanbestedingswet moeten houden bij het toekennen van dit examen aan private partijen zoals Stichting Jachtexamens.
Ook wil de toezichthouder inzage krijgen in het beleid en besluiten die tot gevolg hebben gehad dat de afgelopen ca. 30 jaar de jachtexamens alleen op een enkele schietbaan zijn afgenomen. Bestuur van Stichting Jachtexamens schrijft wel de andere schietbanen te hebben gemonitord op hun geschiktheid als examen baan. Indirect vindt deze ook dat de examenkandidaten meerdere opties moeten hebben. Helaas was deze stichting in de afgelopen ca. 30 niet gelukt andere schietbanen als examen baan te erkennen.Ministerie van Financiën bevestigd WOB verzoek

Gert-Jan Oplaat, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved