Wie deelt de lakens uit bij Jagersvereniging?

Gekozen voorzitter Willem Urlings of aangestelde directeur Laurens Hoedemaker bepaalt wat de leden mogen? Je zou zeggen dat de democratisch gekozen bestuur voor het zeggen heeft. Toch lijkt het dat de verenigingsbureau onder de leiding van directeur Laurens Hoedemaker de dienst uitmaakt bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
Het lid heeft volgens afspraak inzage verzocht in de achterliggende ALV stukken.

Dit was afgesproken tussen de advocaat van het lid en de Jagersvereniging. Voorzitter Willem Urlings had al eerder verschillende ALV stukken aan het lid overhandigd. Ook had communicatieafdeling onder de leiding van hoofd communicatie Janneke Eigeman in de nieuwsbrief 48 van 03-12-2019 aangegeven dat de achterliggende ALV stukken in te zien zijn op het kantoor van Jagersvereniging in Amersfoort.
Al met al genoeg toezeggingen om inzage te bewerkstelligen.Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging schrijft in de desbetreffende Nieuwsbrief het volgende:
"Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden weten wat er besproken wordt tijdens de Ledenraadsvergadering. Daarom zal voortaan ongeveer drie weken voor de vergadering van de Ledenraad de agenda gepubliceerd worden via de digitale nieuwsbrief. Op 10 december is de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad. ......
De achterliggende stukken voor deze vergadering zijn voor leden op verzoek ter inzage op het Verenigingsbureau van de Jagersvereniging."

Helaas. Niets van wat afgesproken of toegezegd is komt Jagersvereniging na. Via de monde van dhr Rohan Visser juridische medewerker van Jagersvereniging laat KNJV weten dat het lid de ALV stukken niet mag inzien.

Hebben de bestuurders en managers van de KNJV iets te verbergen? Want dat lijkt het sterk op. De achterliggende stukken van de ALV dat voor Algemene LEDEN Vergadering staat, mogen door de LEDEN niet ingezien worden. Proberen deze managers de rechtszaak te  verstoren door het lid geen toegang te geven tot deze belangrijke informatie?  Maar van wie mogen de leden deze informatie niet ingezien? Van het bestuur? Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Voorzitter Willem Urlings heeft het lid eerdere stukken toegezonden op aandringen van de advocaat. Dus het bestuur begrijpt dat inzage een recht van het lid is. Het lijkt dat verenigingsbureau met directeur Laurens Hoedemaker als eindverantwoordelijk, zich niet wil conformeren aan de afspraken die de voorzitter gemaakt heeft met de leden. 

Maar is de verenigingsbureau gemachtigd om tussen de leden en het bestuur te acteren? Besluiten van het bestuur voorzitter te negeren? 

Wat is er gaande op de verenigingsbureau in Amersfoort?

Hier de argumentatie van dhr Rohan Visser waarop hij de afwijzing baseert.
"Ten eerste wordt in de door u geciteerde publicatie verwezen naar het ter inzage liggen van de stukken van de ledenraadververgadering van 10 december 2019 en niet van andere ledenraadsvergaderingen.
Ten tweede willen wij er u op wijzen dat u in 2019 op verzoek van uw advocaat in de gelegenheid bent gesteld om de betreffende stukken ten kantore van de Jagersverenging in te zien. Een gelegenheid waarvan u toen geen gebruik heeft gemaakt.
Tot slot zijn de statutaire bepalingen met betrekking tot inzage mogelijkheid in de stukken van de ledenraadsvergadering voor leden in de nieuwe statuten komen te vervallen.Uw verzoek tot inzage van de ledenraadsvergaderingenstukken wordt op grond van voornoemde redenen afgewezen."

Concreet

 Dhr Rohan Visser die in opdracht van directeur Laurens Hoedemaker handelt weigert inzage in de ALV stukken te geven. Zijn weigering word gebaseerd op drie verschillende argumenten.
1. De inzage termijn zou afgelopen zijn. Vreemd. Het is helemaal geen termijn afgesproken tussen de advocaat en voorzitter Willem Urlings. Dit als argument gebruiken is een gotspe.
2. Het lid wilde een afspraak maken om de stukken van 2019 en 2020 te kunnen bestuderen. Dhr Rohan Visser geeft aan dat in de publicatie / nieuwsbrief 48 afgesproken inzage zou gelden alleen voor de ALV stukken van 3 dec 2019. Maar zelfs deze stukken mogen niet ingezien worden.
Maar waarom eigenlijk alleen voor die betreffende ALV? De definitie van "voortaan" heeft in de ogen van deze juridich opgeleid medewerker een andere definitie dan "van af nu".
3. De huidige statuten die per 31-12-2019 eenzijdig aangepast zijn zou inzage niet meer toestaan. Op basis van de oude statuten en uitspraak van Voorzitter Willem Urlings zou inzage nog wel mogelijk moeten zijn.

Al met al een bijzondere vertoning die sterk op bestuurlijke dwaling en mismanagement begint te lijken.

 Bij het ontbreken van een toezichthouder kunnen bestuurders en managers eigen regels bepalen. bron: Nieuwsbrief nr 48 (03-12-2019) Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)
Nieuwsbrief 48

bron : email dhr Rohan Visser juridiche medewerker Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging datum: 13 aug. 2020(KNJV)

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved