Verdachtmaking is nooit een basis om een geschil op te lossen

Willem Urlings voorzitter van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Een wijze man, een burgervader, een rechtsgeleerde, een bestuurder. Onze KNJV voorzitter Willem Urlings was in staat het gesprek aan te gaan om met de leden te verbinden. Hij vertrekt helaas. Zou hij als meester in rechten ingezien hebben dat de Jagersvereniging aan de vooravond staat van een grote juridische uitdaging? Dat de huidige bestuur en management structuur toe is aan grondige hervorming? Een structuur waarbij de leden nog steeds voor het zeggen hebben? Helaas is een rechter nodig om de muur van onbegrip en onwelwillendheid te doen doorbreken.


Hierbij de uitnodiging die ik van voorzitter Urlings eind 2019 heb ontvangen die een zeer openhartig gesprek heeft opgeleverd. Ik heb voorzitter Urlings kunnen duidelijk maken dat de uitsluiting van onwelgevallige meningen nooit plaats heeft gevonden. Zoals hem blijkbaar is voorgehouden. Beschuldigen en beledigingen zijn geen meningen. Ik waardeer de openheid van dhr Urlings waarin hij aangeeft dat er twee partijen nodig zijn om een geschil op te lossen. En dat van de kant van de bestuurders en managers van KNJV zaken lijken te zijn gebeurd zoals "verdachtmakingen" die niet hebben bijgedragen aan een oplossing. Ik kan met gerust hart zeggen dat ik alles waar ik een mening over heb, heb dan ook gepubliceerd op websites, sociale media kanalen en via de e-mail naar de betrokkenen gestuurd. Iedeer fatsoenelijk persoon die zich ergens op aangesproken voelt heeft de kans gekregen om te reageren. het lid / de toezichthouder.

" Dat er binnen de jagersvereniging allerhande discussie moet en mag zijn, dat de jagersvereniging de collectieve belangen van de leden behartigt en binnen redelijke grenzen ook individuele leden ondersteunt is in mijn ogen volstrekt vanzelfsprekend. Als die discussie gaat over specifieke belangen lijkt mij de aangewezen weg dat dat discussies en gedachtenuitwisselingen zijn van vakgespecialiseerde mensen.
Dat is een voorzitter bijna per definitie niet.

Een voorzitter heeft wel van zich te doen spreken als de wijze waarop die discussies worden gevoerd niet (meer) passen in de goede orde van hoor en wederhoor binnen de vereniging. Met andere woorden een voorzitter heeft te waken voor een goede en transparante sfeer. Juist daarover wilde ik het met u hebben. Immers alleen in ordelijke verhoudingen kan een discussie over inhoudelijke en formele zaken ook daadwerkelijk leiden tot gedragen meningsvorming en besluitvorming. Van een gepaste afstand meen ik te moeten constateren dat uw omgang met sociale media, de uitsluiting van onwelgevallige meningen e.d. de sfeer en openheid binnen onze vereniging ten negatieve beïnvloeden en dat er nauwelijks meer sprake lijkt te zijn van discussie maar meer van verdachtmakingen jegens elkaar.

Dat was en is de enige reden – en dat lijkt me daarvoor zwaar genoeg – dat ik met u wilde praten. Ik kan en wil daarbij vooralsnog geen standpunt over de inhoud innemen. Dat kan eventueel later met de betrokkenen best gebeuren, maar dan zonder onderling wantrouwen en wederzijdse verwijten en wederzijds erkende normen en waarden.
Vandaar …. U blijft voor een dergelijk gesprek welkom. Gelet op de nog kort resterende tijd tot maandag ook graag even een ja of nee berichtje ook op mijn persoonlijke mail : w.urlings@........ .nl

Hartelijke groet,Mr. W(illem).P.M.  Urlings

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved