Kent iemand bij Jagersvereniging het begrip rolzuiverheid?

Stelling: KNJV Leden moeten verenigingsorganen rechtstreeks kunnen bereiken.

De Ereraad, Raad van Toezicht, Commissie van Beroep en sinds kort ook Het Bestuur zijn alleen via info(@)jagersvereniging.nl te bereiken. Uit eerdere communicatie is gebleken dat Jagersvereniging / KNJV directeur Laurens Hoedemaker de e-mail die aan het bestuur gericht was, kan lezen en namens deze reageren. Gaat de directeur hierdoor buiten zijn boekje? Of heeft het bestuur nagelaten hierover goede afspraken te maken? Het bestuur zou alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke onafhankelijkheid van deze organen geborgd blijft.

Bijna overal een vinger in de pap hebben

Is het wenselijk dat een directeur die al een actieve rol inneemt in veel van deze organen, ook inzicht en invloed heeft in de communicatie verkeer tussen de leden en deze bestuurlijke, controlerende en toezichthoudende organen? Ook belangrijk te vermelden dat de directeur van Jagersvereniging / KNJV aanwezig mag zijn bij de Algemene Leden Vergadering ALV. Een uitvoerende orgaan die deel mag nemen aan een beleidsmakend orgaan is best bijzonder te noemen. Ook maakt Jagersvereniging / KNJV directeur Laurens Hoedemaker deel uit de vertrouwenscommissie van de vereniging. Is het wenselijk dat de directeur van een organisatie ook vertrouwenspersoon is? Bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging lijkt dit normaal te zijn. Maar is het ook zo?

AVG privacy wetgeving

Bovendien is de AVG privacywetgeving zeer duidelijk wat betreft persoonlijke gegevens zoals  e-mail berichten. Alleen de geadresseerden mogen de inhoud hiervan inzien. Kiest een organisatie zoals KNJV om alle berichten eerst door de directeur en zijn medewerkers te laten screenen, dan moet dit vastgelegd worden in de AVG gegevens verwerkingsovereenkomst en dienen alle stakeholders, waaronder de leden, op de hoogte zijn gebracht over deze werkwijze.

Rolzuiverheid

Is de positie van directeur Laurens Hoedemaker nog houdbaar? De toezichthouder denkt van niet. De directeur is immers eindverantwoordelijk voor wat betreft de ondersteunende processen binnen de verenigingsbureau, zo ook voor interne (digitale)communicatie. Hij is dus ook aansprakelijk voor het naleven van de wetgeving. Of denkt de directeur die zoveel zeggenschap naar zich toe heeft getrokken anders over? Misschien denkt de directeur geen rekenschap te hoeven afleggen en schuif hiervoor al te graag het bestuur naar voren om de klappen op te vangen? De Toezichthouder is zeer beniuwd wie de Jagersvereniging/ KNJV mag gaan vertegenwoordigen in de aankomende rechtszaak.

Rekenschap hoort bij zeggenschap. De lusten en de lasten. In goede tijden en slechte tijden. Hoge salaris dan ook hoge verantwoordelijkheidsgevoel.

De Toezichthouder houdt toezicht.  

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved