Advocaat Maurice Stassen van Linssen Advocaten, NOJG bestuurder beschuldigd lid van het plegen van een onrechtmatige daad

"U pleegt een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW" aldus het bestuur van NOJG waaronder Maurice Stassen advocaat bij Linssen Advocaten. Mede hierdoor heeft het NOJG-bestuur een lid geschorst. Maar denkt advocaat Maurice Stassen dat beschuldigden van personen zonder gevolgen kan blijven? Staan advocaten boven de wet? of moeten zij als alle andere burgers zich aan de Nederlandse wet houden?

Beschuldigen voor een onrechtmatig daad kan niet zonder gevolgen blijven. Het zijn twee mogelijke uitkomsten; Of heeft dhr Stassen gelijk en moet de geschorste lid van de rechter zijn straf krijgen. Of heeft dhr. Stassen ongelijk en maakt hij zich schuldig aan onterechte beschuldigen, smaad en laster. Een rechter zal hier hoe dan ook aan de pas komen. Iemand maakt hier schuldig aan een onrechtmatig daad. We verzoeken dhr Stassen dringend ons te dagvaarden en zijn zaak aan de rechter voor te leggen. Doet hij dat niet dan maakt hij zich waarschijnelijk schuldig aan onterecht beschuldigen en dat is volgens de Nederlandse recht strafbaar.

Gaat dhr Stassen in het belang van de NOJG vereniging handelen, dan moet hij dit geschil in de rechtszaal beslechten. Vindt de rechter dat dhr Stassen gelijk heeft en dat de groep "NOJG leden klankbordgroep" met de zelf ontworpen logo weg moet dan zullen wij dit uiteraard per direct alle leden en de Facebook groep verwijderen.Blijkt dat de rechter niet mee gaat met de bevindingen van dhr Stassen dan verwachten wij dat dhr Stassen zijn excuses aanbiedt, rectificatie plaatst in de clubblad en andere communicatiekanalen, de schorsing nietig verklaart en zijn functie als bestuurder van NOJG neerlegt. 

Voegt dhr Stassen de daad bij het woord?

Website Linssen Advocaten Maurice Stassen
Alle rechten voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar

lees hier de schoorsing brief van NOJG bestuur waaronder Maurice Stassen U bent schuldig bevonden. Hierdoor bent u geroyeerd

Bericht van Maurice Stassen aan alle ca 5000 leden van NOJG

"Beste leden,

Al geruime tijd is op facebook actief de groep “NOJG leden klankbordgroep”. Ons bereiken steeds vaker berichten dat leden van deze groep denken dat dit een initiatief is van het bestuur van de NOJG en dat het een officieel informatiekanaal van de vereniging NOJG is. Dat is niet zo. Sterker nog: we zien voorbeelden waarbij leden hun lidmaatschap van de NOJG willen opzeggen vanwege berichten in deze facebookgroep.

Voor de duidelijkheid: het bestuur van de NOJG, en de leden van de NOJG hebben helemaal niets met deze groep te maken. Het bestuur neemt afstand van de berichten in deze groep. De berichten komen niet van het bestuur, en er is geen sprake van een facebookgroep van of namens de vereniging NOJG. De facebookgroep is het initiatief van één man, die inmiddels geschorst is als lid van de NOJG.

Voor de helderheid, en om misverstanden te voorkomen, vinden wij als bestuur van de NOJG het raadzaam u hierop te wijzen.

Landelijk Bestuur NOJG.
Vriendelijke groet,
Maurice Stassen
"
Maakt advocaat Stassen hiermee zich schuldig aan smaad en laster? Het feit dat er ca. 700 NOJG leden lid zijn van deze vereniging Facebook klankbordgroep lijkt dhr Stassen niet te overtuigen dat deze groep weldegelijk een NOJG initiatief is. Bovendien is dhr Stassen zelf ook lid van deze facebook groep. Om te beweren dat het bestuur, de leden en de vereniging niets met deze groep te maken hebben is dan ook een gotspe. Het is duidelijk dat het bestuur geen "orgaan" wil laten bestaan waar de leden over de beleid van bestuur kunnen meepraten. Ook het feit dat NOJG-bestuur geen jaarverslag wil delen met de leden bewijst hun starre houding. Schorsen van onwelgevallige leden kan geen oplossing zijn. NOJG Leden Klankbordgroep

Gert-Jan Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Maurice Stassen, Robin de Bruine, Scherpenkate

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved