Jachthonden discipline hervormen. Correspondentie met het bestuur van Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 1 december 2017 (14:29) aan bestuur(@)jagersvereniging.nl

Het complete verhaal

Beste Leden, bestuurders, commissarissen

Wanneer is het misgegaan? Uit mijn professie als ICT-deskundige heb ik in oktober 2016 voor de eerste keer mijn hulp aan Jagersvereniging aangeboden Of dit om het Orweja registratiesysteem ging of het beschikbaar maken van een digitaal proefboekje of een domein aan te bieden om een mogelijke oplossing te creëren voor het probleem van de jachthonden trainingsgroepen. Er is altijd lauw en afwachtend gereageerd.

We weten allemaal wat de gevolgen zijn van een afwachtende houding. Het gebeurt weinig tot niks en de frustraties en ongenoegens van leden worden alleen maar groter. Misschien heeft Jagersvereniging gehopt dat dit vanzelf over zou gaan. Helaas zijn sommige mensen zoals ik die hun basisprincipes niet kunnen loslaten. En dan zoeken deze mensen als laatste “redmiddel” de social media kanalen op om hun ideeën te ventileren.

Als een instantie de aangeboden hulp niet wil aannemen en andere wel doet, dan is het jammer, dat achteraf geklaagd wordt en dat mensen gepasseerd, gepikeerd en boos gaan voelen en rare dingen gaan doen. Dit is ook het moment wanneer het modder gooien begint. Als inhoudelijke argumenten op zijn om een bepaald standpunt te ondersteunen, gaat men meestal over op de beledigingen.

“Kinderachtig” en “paniekzaaier” zijn enkele van de beledigingen die in het openbaar aan mij adres zijn gedaan door de leiding / bestuur van Jagersvereniging. Dat is een hele kwalijke zaak en ik verwacht dan ook excuses en een rectificatie hiervan.

Jager en voorjager?

Een jachthond die niet in de praktijkjacht komt zal zich nooit tot een volwaardige jachthond ontwikkelen, zo de taak van Jagersvereniging is hierin heel belangrijk. Zonder deze was het jagen in Nederland waarschijnlijk al lang afgelopen. Daarentegen jagen zonder een goed opgeleiden jachthond lijkt mij niet wenselijk bij een weidelijke jacht. Je hebt elkaar dus hard nodig. Het initiatief wat ik ondersteun en waar, voor de duidelijkheid geen enkele bestuurlijke of andere functie bekleed, de Nederlandse Jachthonden Vereniging, zet de belangen van de voorjager voorop. Dit is helaas niet meer mogelijk bij de Jagersvereniging hoe graag deze dan ook zou willen. De jager staat hier op de eerste plaats en dat is niet erg. Jagersvereniging kan niks aan doen dat ze explosief gegroeid zijn, en misschien is deze groei ook gerealiseerd voornamelijk door de voorjagers.

Tevredenheidsonderzoek.

De balans tussen belangen van jagers en die van voorjagers is in mijn optiek zoekgeraakt. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat Jagersvereniging in 2016 heeft laten uitvoeren naar

tevredenheid van de jager en voorjager. Een grote deel van de leden voelen zich niet betrokken bij huidige beleid van Jagersvereniging en vraagt zich af of de belangen van de voorjager bij de Jagersvereniging echt nog behartigd worden. Daarbij geeft de jagersvereniging ook zelf aan dat de activiteiten van de huidige trainingsgroepen niet meer bij de bestuurlijke verantwoordelijkheden van deze. Een groot gedeelte geeft ook aan dat een contributie tussen 50 en 100 euro meer aan de gepaste kant zou zijn. Helaas heeft dit niet geleid tot een substantiële verlaging van de contributie. Wel heeft een reductie plaats gevonden van 185 naar 162,50 euro. Dit is wel een stap in de goede richting.

Samenwerken?

Door een of andere reden vinden sommige bestuurders of commissarissen van Jagersvereniging, het alternatief om een landelijke jachthonden vereniging op te richten of te omarmen niet echt als een optie. Hoe je went of keert je hebt elkaar nodig, jagers en voorjagers. Maar als je voor een bepaald groep niet meer zo veel kan of wil betekenen dan moet je durven deze los te laten om hun eigen weg te laten gaan. Maak wel vergaande afspraken met elkaar, waar de belangen van deze twee groepen goed behartigd kunnen worden en dat de leden gehoord en gezien voelen.

Durf het los te laten en de nieuwe kansen zullen zich aandienen. Gebruik de nieuwe technologische ontwikkelingen om de kosten te reduceren en hervorm de gehele organisatie naar volgende decennium.

Zelf heb ik een voorkeur maar dit is ondergeschikt aan het algemeen belang. Cursisten, leden en trainers kunnen zich uitspreken door welke instantie hun belangen te willen laten behartigen. Of dit Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is of de Nederlandse Jachthonden Vereniging is of door beiden. Het is hel goed denkbaar dat gedreven voorjagers lid van beiden verenigingen zullen worden en blijven, zolang deze zijn of haar hobby op een betaalbare manier en bij een goede en gedreven trainer kan praktiseren.

Alle huidige trainingsgroepen hebben “KNJV” als aanvulling op hun naam. Dit geeft telkens in mijn optiek aan dat de trainingen op hoog niveau worden gegeven, door gekwalificeerde en gepassioneerde mensen die vaak uit praktijkjacht komen. Het ontnemen van zo een predicaat zou een grote goodwill verlies betekenen. Hierdoor pleit ik om een samenwerking met Nederlandse Jachthonden Vereniging aan te gaan waarbij deze predicaat aan zou kunnen verlenen in de vorm van “dit initiatief is ontstaan uit oud KNJV-trainingsgroepen”.

Je houdt binding, je laat je bereidwilligheid zien om samen te willen werken, en laat je ook telkens zien dat bereid bent om te vernieuwen.

E-mail ontvangen op 1 december 2017 (15:08). Reactie ontvangen van directeur Laurans Hoedemaker terwijl het email t.a.v. het bestuur was verstuurd.

Uw bericht is in goede orde ontvangen en zal worden doorgeleid aan het Landelijk Bestuur.

Daarbij zij aangetekend dat het onderwerp van uw e-mail "het complete verhaal" enigzins misleidend is. Uw notitie bevat geenszins het complete verhaal van uw optreden op facebook en daarbuiten inzake de ontwikkelingen in de jachthondensport. Zo ontbreekt in het verhaal het feit dat u uw zorgen en mogelijke oplossingsrichtingen niet eerst met uw provinciale jachthondencommissaris hebt besproken, maar meteen op facebook hebt geplaatst. Ook ontbreekt de tijdlijn waaruit blijkt dat u eerst de website voor de 'nederlandse jachthondenvereniging' hebt gemaakt en pas daarna uw zorgen en die jachthondenvereniging als oplossingsrichting op facebook ventileerde.

Het daadwerkelijke complete verhaal schept het beeld dat u nadrukkelijk niet de samenwerking met uw provinciale jachthondencommissaris zoekt en dat u vooral bezig bent een eigen organisatie naast de Jagersvereniging te creeren. Daarmee zorgt u voor onnodige onrust onder de voorjagers in de Jagersvereniging. Dat is zeer spijtig.

Met vriendelijke groet,
Drs.L. (Laurens) Hoedemaker
Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 1 december 2017 (16:28) aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte heer Hoedemaker,

Bedankt voor uw snelle reactie. Ik vind het jammer en ook spijtig dat blijkbaar mijn acties u en andere zo gekrenkt hebben dat u weer de confrontatie opzoekt en niet de gemeenschappelijke doel wil nastreven. Het wil en bereidwilligheid is blijkbaar niet groot genoeg om dit probleem gezamenlijk te willen oplossen en weer woorden te gaan gebruiken als "misleidend". Hoe kunt u termen als "eigen organisatie" gebruiken? Nederlandse Jachthonden Vereniging is een vereniging met een bestuur en leden. Ik draag mijn steentje bij waar het kan.

Met goedkeuring van uw provinciale jachthondencommissaris, Jan-Peter ben ik bereid de email van 12-oktober j.l. aan u alle kenbaar te maken, waarin duidelijk staat dat ik het domein jachthondenvereniging.nl en het idee om een landelijke jachthonden vereniging te maken, aan deze heb aangeboden. Dit alles voordat nog enige actie was ondernomen om een vereniging op te richten of deze idee aan andere aangeboden heb. Zo u wenst wil ik alle communicatie chronologisch openbaar gaan maken. Ik denk echter dat dit nog meer stof zal doen opwaaien waar leden niet mee gediend zullen zijn.

Maar eigenlijk gaat het hier niet eens om wat er gebeurd is maar waar willen we naartoe willen. Zijn wij bereid om naar elkaar te luisteren en elkaars hand aan te pakken en zorgen dat alle leden, jager en voorjager een goede deal krijgen? We zijn denk ik met elkaar eens dat het mogen jagen in Nederland de basis vormt voor iedere voorjager om zijn hond goed te kunnen opleiden. De rol van Jagersvereniging is in deze onmisbaar en zeer nodig.

Ik had wel over mijn hart kunnen krijgen om sorry te zeggen dat ik soms te hard van stapel ga, maar helaas u kon dat niet doen voor uw beledigingen zoals "kinderachtig" en "paniekzaaier".

Een uitnodiging van een directeur naar een van zijn leden was meer een gepaste actie. Ik klop weer aan uw deur en de enige wat ik krijg u gooit weer de deur in mijn gezicht dicht.

U en andere in uw nabijheid zullen mij waarschijnlijk niet mogen en dat is prima. Gelukkig ook dat ik in deze niet uw gesprekspartner ben.

Uw woede opzij zetten en in gesprek gaan met de betrokkenen zou getuigen van groot leiderschap.

E-mail ontvangen op 1 december 2017 (17:24)

Van gekrenktheid of woede jegens u is geen sprake. Ik hecht er wel aan de feiten goed in beeld te hebben.

Feit is dat de Jagersvereniging in dit proces de provinciale jachthondencoördinatoren en de trainingsgroepen geraadpleegd heeft. In die raadplegingen zijn uw ideeën niet naar voren gebracht. Op basis van de ingewonnen informatie heeft het bestuur en voorstel op hoofdlijnen aan de provinciale jachthondencoördinatoren voorgelegd. Ook in de reacties daarop is uw voorstel niet naar voren gekomen. Nu zijn we in de fase dat bestuur en ledenraad besluiten hoe verder te gaan met de jachthondendiscipline. Het kan zijn dat we daarna met de initiatiefnemers van de jachthondenvereniging contact zoeken. Dat zal echter niet op of via Facebook zijn.

Met vriendelijke groet,
Drs.L. (Laurens) Hoedemaker
Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 2 december 2017 (11:40) aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte heer Hoedemaker,

Het doet mij deugd te vernemen dat uw toon gematigder wordt. Uit uw bericht kan ik opmaken dat ook u beseft nu, dat zaken anders zijn gelopen dan zou moeten.
Als ik de conclusie mag trekken, kunnen we vaststellen dat de verhitte discussie op Facebook niet nodig was gewest als u op tijd over de juiste informatie had beschikt. Dat deze informatie, u niet of te laat heeft bereikt kan ik geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Desalniettemin woorden zijn geschreven waarbij mijn persoon publiekelijk in een kwaad daglicht is gesteld. Hierover verwacht ik excuses van u of uw organisatie.

Een klein bericht in de Facebook groep van jagersvereniging die u een dag vastgezet is, zou voor mij voldoende zij. Een mogelijk opzet zou kunnen zijn: "Wij bieden bij deze onze excuses aan meneer Adrian Peptine voor de beledigingen die aan zijn adres zijn gedaan door Jagersvereniging. Onze aannamen waren gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie."

Ik hoor graag van u of u bereid bent om een rectificatie te plaatsten.

E-mail ontvangen op 2 december 2017 (18:08)

Dat gaat niet gebeuren. Ik vind nog steeds dat uw berichtgeving op Facebook onnodig onrust veroorzaakt onder de voorjagers. Dat is niet gebaseerd op emotie, maar op de feiten zoals aangegeven in mijn vorige mail.

Met vriendelijke groet, hiermee de mailwisseling afsluitend,

Drs.L. (Laurens) Hoedemaker
Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

E-mail verstuurd op 2 december 2017 (19:59) aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte heer Hoedemaker,

Dit betreur ik enorm. Ik had u de kans gegeven om dit conflict op een nette manier op te lossen en af te sluiten. U laat mij geen keus en ik zal mij gelijk op andere manier moeten halen. Het rommelt in alle kanten in u organisatie, dit kunt u ook uit de media vernemen, en een beetje rust zou fijn zijn geweest maar blijkbaar wenst u dat niet.

U kunt alvast over het volgende feit denken.

Hoe betrouwbaar zal uw langverwachte advies zijn dat u over 10 dagen gaat uitbrengen, als dit advies gebaseerd zal worden op de informatie die u eigenlijk niet krijgt, onjuist of incompleet is U heeft namelijk dit zelf in uw vorige email aangegeven dat gewest Utrecht u niet de juiste of onvolledige informatie heeft gegeven. Hoe zeker bent u dat de informatie die u van andere gewesten heeft ontvangen representatief is en dat deze de mening van de achterban vertegenwoordigd.

Feiten..... die zult u krijgen. Ik zal berichtgeving van alle betrokkenen, email en Facebook chronologische opsommen en u zult deze op een of andere manier lezen.

Onrust.... met alle respect dit heeft u zelf veroorzaakt, om gewesten en trainingsgroepen te lang in onzekerheid te laten verkeren, hier heeft u mij niet bij nodig.

Zo u wenst zal ik u geen reactie meer sturen en zal mijn communicatie voortaan aan het bestuur van mijn jagersvereniging richten. U heeft zelf gekozen om namens deze te reageren. Heeft u eigenlijk wel bevoegdheid dit te mogen doen? Dat vind ik eigenlijk weer een andere kwalijke zaak. U bent directeur een geen bestuurder van mijn Jagersvereniging zo ook geen gesprekspartner in deze.

Echt jammer dat het zo moet.....

Succes

E-mail verstuurd op 12 oktober 2017 (20:06) aan Jan-Peter Spierenburg KNJV jachthondencomissaris provincie Utrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste Jan-Peter

We hebben afgelopen maandag bij Dirk thuis de trainingsseizoen geëvalueerd. Aan het eind kwam Dirk met de mededeling dat mogelijkerwijs de huidige gewesten en of trainingsgroepen op korte termijn op hun eigen poten moeten komen te staan en dat niet meer onder KNJV paraplu meer actief mogen zijn.

Het nieuws tot daar aan toe maar ik werd zo gegrepen door het gevoel wat ik bij Dirk had. Een prachtig mens, een vakmens een jager een trainer een positieveling ik heb heel veel van Dirk geleerd, maar ik had het gevoel dat dit hem heel erg raakte.

Dat deze verandering in zijn "oude" dagen nog moest doorvoeren, ik zag het niet gebeuren.

Nu weet jij wat ik met dit gevoel heb gedaan. Heb ik een post geplaatst op facebook. Als ik het bericht van Laurens lees, wil deze de jachthonden trainingsactiviteiten niet loslaten.

Dat jij het weet. Ik heb het domein jachthondenvereniging.nl gereserveerd en stel voor dat KNJV en de jachthonden commissie beslist om de gewesten en de trainingsgroepen een eigen vereniging te geven draag ik met alle plezier dit domein over aan deze vereniging.

Ik zou heel graag je mening, je standpunt willen weten, als commissaris, gewest hoofd, trainingsgroep hoofd en trainer.

Ik hoor graag van jou.

E-mail ontvangen op 13 oktober 2017 (09:11) van Jan-Peter Spierenburg KNJV jachthondencomissaris provincie Utrecht

Ik zag het al een poosje aankomen maar het is inderdaad niet leuk.
Ook ik doe het al jaren met veel plezier "voor de KNJV".
Toch begrijp ik keuze. Zo kon het niet langer. BTW plicht of niet.
Ik wacht even af wat de vervolgstap is, zoals Laurens heeft beloofd.
De hondenwereld is sowieso in beweging en ook zie ik de mogelijke oplossing niet los van de herstructurering van Orweja.
Dank voor het meedenken en het claimen van de domeinnaam. Wie weet komt dat nog van pas.
M.vr.gr.
Jan Peter

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved