Welke gedaante neemt de eer aan?

De ereraad lijkt niet zo zeker van haar zaak te zijn.

We hebben de zogenaamde vereniging rechters, de Ereraad, meermaals dringend verzocht hun vonnis uit te vaardigen. Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Volgens voorzitter Willem van Oostveen, is er geen verweer gevoerd. Schorsing zou dus een uitgemaakte zaak moeten zijn. Het bestuur heeft het lid alvast van al zijn rechten gestript. Zij gaan er dus vanuit dat het lid definitief geschorst zal worden.

Zou het bezwaar tegen schorsing procedure ook als verweer gezien kunnen worden? De wijze waarop de KNJV statuten eind 2019 gewijzigd zijn en hoe de invoering van een tuchtreglement heeft plaatsgevonden verdient geen schoonheidsprijs.  Alles behalve. Een vereniging hoort immers haar leden bij belangrijke besluiten te betrekken. Zeker bij zo'n fundamenteel proces als statuten wijziging. Dat is bij Koninklijke Jagersvereniging helaas niet gebeurt. Zou dat voldoende grondslag zijn voor de zes verenigingen rechters de schorsing nietig te verklaren? Wij denken van wel.

Mogen we concluderen dat de koninklijke rechters met de handen in hun haren zitten. De enige juiste oordeel is om de bijzondere schorsing nietig te verklaren. Maar daarmee zal de gehele KNJV bestuur in hun hemd gezet worden. Met een aankomende rechtszitting hebben de zes rechtsgeleerden een moeilijke keus te maken. Zijn zij bereid een smet op hun blazoen te krijgen voor zo'n dubieuze zaak?

Welke gedaante neemt de eer aan?

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved