Zullen wij in het belang van de Jacht de dialoog aangaan.

"Ik durf met een gerust hart van mijzelf te zeggen dat ik mensen altijd netjes te woord sta. Waar ben je dan met je intentie om een dialoog te voeren?' aldus Janneke Eigeman hoofd communicatie Jagersvereniging / KNJVBegrijpt u ons goed. Het is niet zo dat de afdeling Communicatie van de Jagersvereniging /KNJV naar buiten toe haar waarde niet heeft bewezen - en nog bewijst - in de bewustwording en acceptatie van de jacht bij het publiek. Net als alle overige leden van de KNJV zijn wij haar daar erkentelijk voor. Goede Public Relations naar partijen buiten de organisatie achten wij van het grootste belang, maar dat gaat niet zonder een hechte, doortimmerde fundering. En dan doelen wij op de leden van de Noninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Want ook naar binnen toe speelt Public Relations een belangrijke rol. Het is in die hoedanigheid aan de afdeling Communicatie om een brug te slaan tussen de organisatie en haar leden en tussen de leden onderling. Zonder aanzien des persoons.

Het bovenstaande citaat van het hoofd Communicatie van de Jagersvereniging/ KNJV was voor ons aanleiding om via een recent bericht nogmaals de aandacht te vestigen op dit elementaire beginsel in het ledenbeleid van de Jagersvereniging/ KNJV. Het roept bij ons vragen op. Zoals: als zij zich aangesproken voelt door deze beledigende tekst en wijst op de intentie tot dialoog, voelde ze zich dan niet geroepen een halt toe te roepen aan de minstens zo beledigende teksten van jagersvereniging-leden aan een kritisch KNJV-lid? Zeg maar, in fatsoenlijk Nederlands, het publiekelijk deklasseren van een lid dat zich kritisch opstelt en dat zich ondanks alle benedenpeilse aantijgingen fatsoenlijk en loyaal is blijven opstellen naar zijn belangenorganisatie, maar dat met de bekende Nederlandse benepenheid tot op de dag van vandaag rustig doorgaat (is zijn lidmaatschapsgeld minder waard?). Het minste wat je als prijswinnend hoofd Communicatie belast met interne Public Relations hoort te doen is modereren, een waarschuwing aan de leden afgeven die zich aan beledigen bezondigen, en bij herhaling eventueel ingrijpen door middel van verwijderen of blokkeren. In plaats daarvan zien wij dat, op elk niveau, men het kritisch lid het woord wil ontnemen.

Om Janneke Eigeman communicatie vrouw van 2015 (Logeion) te laten zien dat de dialoog ons ook na aan het hart ligt, nodigen wij haar uit voor een tweegesprek. Precies zoals het woord zegt: een tweegesprek. Tussen twee personen. Om de lucht te klaren. Op neutraal terrein. Geen geschikter moment dan rond de Kerst. Ze mag zelf bepalen waar en wanneer dit plaatsvindt. Geen condities vooraf.Wij hebben dan ook Janneke Eigeman mandag 16-dec-2019 via een e-mail uitgenodigd voor een tweegesprek.

Geachte mevrouw Eigeman, dag Janneke,

Bij deze nodig ik je graag uit voor een tweegesprek met ondergetekende, zonder condities vooraf, om de lucht te klaren rond hardnekkige misverstanden tussen de KNJV en mij. We hebben beide het goed en doelgericht functioneren van onze belangenorganisatie hoog in het vaandel staan, waardoor het mogelijk moet zijn om op een ontspannen manier over dit onderwerp te kunnen praten en aan het eind van het gesprek samen door dezelfde deur de uitgekozen lokaliteit te kunnen verlaten. Mag ik, om een voorzet te geven, Theehuis Rhijnauwen aan de Krommerijn, je welbekend, voorstellen? Datum en tijd laat ik graag aan jou over.

Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.

Een herinnering aan Janneke Eigeman op 19-dec-2019 heeft helaas nogsteeds geen reactie opgelevert

Dag Janneke

Ik wil je graag nog even herinneren aan onderstaande uitnodiging.
Ik hoor graag van je

De uitspraak van Janneke Eigeman "Ik durf met een gerust hart van mijzelf te zeggen dat ik mensen altijd netjes te woord sta" moeten we dan met een korreltje zout nemen

Enige tijd later reageert directeur Laurens Hoedemaker op een bericht in de Facebook leden klankbordgroep. Hij vondt het RISICOVOL voor de medewerkers van zijn verenigingsbureu met het lid in gesprek te gaan.

"De bestuurders en medewerkers van de Jagersvereniging gaan graag met de leden in gesprek. Wanneer echter bij herhaling door u aan het bestuur verzocht wordt om ‘passende maatregelen’ en ‘disciplinaire maatregelen’ jegens bepaalde medewerkers te nemen, en wanneer door u inmiddels via een advocaat met het bestuur gecommuniceerd wordt, wordt het voor de medewerkers risicovol om het gesprek met u aan te gaan. Dat is de reden dat ik, als directeur van het verenigingsbureau, mijn medewerkers heb geïnstrueerd geen rechtstreekse dialoog meer met u aan te gaan. Uw dreigement met een rechtsgang in bovenstaande posting bevestigt mij dat het voor de medewerkers van het bureau verstandig is om de communicatie met u tot een noodzakelijk minimum te beperken. 

Met vriendelijke groet, Laurens Hoedemaker, directeur"

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved