De enige recht wat u heeft is weer de 170 euro contributie te betalen en in beroep gaan tegen royement procedure.

We begrijpen heus wel dat zo'n afdelingsbestuur juridische hulp vraagt aan Amersfoort (red. vereniginsbureau van Jagersvereniging). Neem wel de moeite om de opmaak van zo'n bericht uniform te maken. 5 Soorten lettertypes en 2 kleuren maakt het duidelijk dat dit een samengesteld bericht is.

De enige recht wat u heeft is weer de 170 euro contributie te betalen en in beroep gaan tegen royement procedure. Hoelang zal zo'n organisatie het predikaat Koninklijke nog mogen dragen?

Onderstand bericht is ontvangen van de secretaris Bert de Jager van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant

Naar aanleiding van uw e-mail van 5 december j.l. waarin u het afdelingsbestuur sommeert u de stukken te doen toekomen met betrekking tot de aanstaande afdelingsvergadering, laat ik u het volgende weten.

Tegen u loopt een royementsprocedure. Gedurende deze procedure bent u als lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging geschorst. U kunt dientengevolge uw rechten als lid niet uitoefenen, behalve die van het recht tegen de royementsprocedure in beroep te gaan.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bert de Jager
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging afdeling NoordBrabant

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
┬ę 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved