U heeft weer uitstel gekregen van de KNJV Ereraad al heeft u hier niet zelf om gevraagd.

U heeft weer uitstel gekregen van de KNJV Ereraad al heeft u hier niet zelf om gevraagd.
Best aardig van de Ereraad om uitstel te verlenen echter het bezwaar is weldegelijk ingediend. Maar als dit bezwaarschrift niet binnen de kaders past die de Ereraad als aanvaardbaar acht, dan moet de Ereraad haar conclusies trekken, de royering uitspreken maar zeker niet weer uitstel verlenen. Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Gewoon de statuten volgen.

Maar welke statuten moet de Ereraad volgen om tot een aanvaardbaar vonnis te komen? De geldige statuten uit 2015 die samen met de leden zijn opgesteld en door de leden in de ALV goedgekeurd? Of de ongeldige statuten uit 2019 die zonder het inbreng en goedkeuring van de leden zijn ingevoerd?

Maar zelfs dan, het lijkt dat de Ereraad eigen interpretatie geeft aan de statuten De Ereraad is een aantal dagen geleden verzocht om voorzitter Willem van Oostveen te wrakken. Dit vanwege zijn nevenfuncties binnen de jagerij zoals secretaris van Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) en voorzitter van Wildbeheereenheid de Koerkamp. Dhr. v. Oostveen meldt zelf dat statuten niet in voorzien om een ereraadslid te wrakken. De statuten voorzien ook niet in het ongevraagd uitstel verlenen aan een geschorst lid, toch gebeurt dat wel.  De Ereraad zal nogmaals gesommeerd worden om binnen drie dagen een uitspraak te doen. Royeren of de schorsing nietig verklaren. Meer smaken zijn er niet. 

Waarschijnlijk is deze uitstel niet meer dan alom bekende strategie van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om de boel onnodig te vertragen. De boodschap is blijkbaar nog niet geland in Amersfoort (KNJV verenigingskantoor) en bij de aangesloten organen zoals de Ereraad.

Geachte heren en dames, het gaat niet om een lidmaatschap of om een lid maar om de Nederlandse jager, de jacht en de afspraken die deze met elkaar maken.

Geachte ereraad Do your job  KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, Ereraad, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved