Mogen bedrijven ook vertegenwoordigers hebben in de Tweede Kamer?

Wat zou jij als burger vinden als de Nederlandse Tweede Kamer niet alleen uit vertegenwoordigers van het volk zou bestaan maar ook uit vertegenwoordigers van bedrijven?

Stel dat van de 150 Tweede Kamer zetels, 30 gereserveerd zouden worden voor de vertegenwoordigers van multinationals, 30 zetels voor MKB vertegenwoordigers en 90 zetels voor de gewone burger. Wat zou jij ervan vinden? Logisch of niet. Immers deze bedrijven voorzien in het salarissen van miljoenen burgers zo zijn ze ook belanghebbenden bij het democratisch proces. Of is het raar dat naast natuurlijke personen ook rechtspersonen hun vertegenwoordigers in de kamer mogen kiezen?

Dit is wel het geval bij de "Tweede Kamer" van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de zogenaamde ledenraad. Dit wettelijk bestuursorgaan die de ALV sinds 2015 heeft vervangen, is samengesteld uit vertegenwoordigers voor de leden, natuurlijke personen, en voor Wildbeheereenheden (WBE's) rechtspersonen. Bovendien kunnen gewone leden zonder eigen jachtveld geen lid worden van deze WBE's verenigingen. Dit betekent dat zij minder stemrecht hebben in de ALV (ledenraad).

Zover De Toezichthouder heeft kunnen onderzoeken heeft geen enkele andere vereniging in Nederland, die haar Algemene Ledenvergadering (ALV) vervangen heeft door een Ledenraad, twee verschillende soorten vertegenwoordigers toegelaten.
Hoe rechtsgeldig is dit orgaan waarmee de Jagersvereniging de afgelopen vijf jaar is bestuurd? En hoe rechtsgeldig zijn de besluiten die onder deze omstandigheden zijn genomen?

Mogen Shell, Unilever en ABN-AMRO ook vertegenwoordigers hebben in de Tweede Kamer?bron afbeelding: jagersvereniging.nl

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Urlings, Ereraad, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved