Daan van Doorn voorgesteld als nieuwe voorzitter Jagersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging maakte gisteren bekend dat zij Daan van Doorn, oud-topman bij VION en onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Brunel, voorstelt als de nieuwe voorzitter van de Jagersvereniging. De leden van de ALV zullen op 6 juni a.s. stemmen over de benoeming. De heer Van Doorn zal daarmee de voorzittershamer van de huidige voorzitter Roelf H. de Boer overnemen. De huidige voorzitter Roelf H. de Boer heeft de Raad van Toezicht al enige tijd geleden laten weten te willen aftreden in het voorjaar van 2015. Deze wens komt voort uit het feit dat in de afgelopen jaren de structuur en het beleid van de vereniging zijn gemoderniseerd en het verenigingsbeleid in het kader van de nieuwe Natuurwet stevig op de rails staan. Tijd dus, aldus De Boer, om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter.”

De Raad van Toezicht en het Landelijk Bestuur zijn verheugd met het voorstel om de heer Van Doorn te benoemen als nieuwe voorzitter. De Boer: "Van Doorn heeft in de verduurzaming van de vleessector (commissie Van Doorn, 2012) en in de mosselsector bewezen een verbinder te zijn, die duurzame oplossingen voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken weet te vinden. Dit zal hem in zijn nieuwe positie als voorzitter van de Jagersvereniging zeker van pas komen. De afgelopen twee jaar hebben we de structuur en het beleid van de Jagersvereniging gemoderniseerd, zodat de jagers weer middenin de maatschappij zijn komen te staan. Jagers zijn gewone mensen met een buitengewone liefde en een buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel voor het buitengebied. Van Doorn kan dit als geen ander uitdragen en er voor zorgen dat de jager en zijn toegevoegde waarde nog beter in de Nederlandse maatschappij verankerd worden."

Van Doorn: "Ik voel me vereerd dat de Jagersvereniging mij voordraagt als voorzitter van de vereniging. Ik ben van jongs af aan een gepassioneerd jager en lid van de Jagersvereniging. In het verleden heb ik ook al bestuursfuncties binnen de vereniging vervuld, waaronder die van het Landelijk Bestuur. Het verder professionaliseren van de vereniging spreekt me aan. De samenwerking van de jagers met boeren, terreinbeheerders, natuurbeschermers en burgers kan en moet beter, en doet recht aan de belangrijke rol en verantwoordelijkheid die jagers hebben in het beheer van het Nederlandse landschap. Daar zie ik ook een belangrijke rol voor mijzelf weggelegd."

De Algemene Ledenvergadering van de Jagersvereniging zal op 6 juni a.s. stemmen over het voorstel voor benoeming. De heer De Boer zal tijdens dezelfde ALV terugtreden als voorzitter.

Bron: Koninklijke Jagersvereniging | 31-03-2015
  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved