Daan van Doorn aangenomen als nieuwe voorzitter

Algemene Ledenvergadering Jagersvereniging stemt in met statutenwijziging

Daan van Doorn aangenomen als nieuwe voorzitter

De Algemene Ledenvergadering van de Jagersvereniging heeft zaterdag ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging van de vereniging. Dit betekent dat de verenigingsstructuur wordt omgevormd, waarbij het landelijk bestuur krimpt naar vijf personen en de Algemene Ledenvergadering vervangen wordt door een compacte Ledenraad bestaande uit gekozen provinciale vertegenwoordigers van WBE’s en leden. Tevens heeft de ALV Daan van Doorn benoemd als haar nieuwe voorzitter.

De Jagersvereniging maakt vandaag bekend dat haar Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. Dit betekent dat de vereniging vanaf nu zal werken met een Ledenraad, waarin gekozen afgevaardigden zitting hebben.

De Jagersvereniging blijft de binding en de betrokkenheid in de provincies koesteren. Dit doet zij onder andere door de gewestbesturen op provincieniveau te handhaven. In de nieuwe structuur focussen zij zich volledig op provinciale aangelegenheden en zorgen zij voor de verbinding van leden en WBE’s in de provincies.

Tijdens deze ALV is de heer Daan van Doorn benoemd als voorzitter van de Jagersvereniging. Roelf H. de Boer legde zijn voorzittersfunctie neer. Het Landelijk Bestuur bestaat vanaf heden uit: Daan van Doorn (voorzitter), Til Kroes (vicevoorzitter), Wim Grave (secretaris), Ruud Berbee (penningmeester) en Christiaan van Daalen (algemeen bestuurslid).

De statutair vastgelegde naam Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging blijft gehandhaafd. Omwille van de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid verkiest de vereniging zich in het dagelijks gebruik “Jagersvereniging” te noemen, in plaats van de afkorting “KNJV”. De vereniging behoudt haar Koninklijke predicaat, hetgeen wordt gevisualiseerd door het kroontje in het logo en in de volledige naamsvoering in formele stukken.

Bron: Koninklijke Jagersvereniging | 08-06-2015 www.jagersvereniging.nl

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Ereraad, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved