Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel 3

Een groei van 300 leden presenteren terwijl in werkelijkheid een daling van het ledenaantal plaats vindt. Ondermijnt KNJV directeur Laurens Hoedemaker hiermee de geloofwaardigheid van Jagersvereniging KNJV?

"Ledenaantal Jagersvereniging neemt derde jaar op rij toe" Zo klonk de naam van het persbericht die directeur Laurens Hoedemaker liet publiceren op de KNJV website op 6 feb 2020.
"Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, is content met de ontwikkelingen...." verder "...het feit dat meerdere (natuur)verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen, is het positief dat de Jagersvereniging tegen de stroom in groeit."

Een groei van 300 leden realiseren terwijl de andere verenigingen met een terugloop te kampen hadden? Zo'n prestatie is zeker de moeite waard om aan de grote klok te hangen. Via een persbericht mocht de landelijke pers Hoedemaker in het zonnetje zetten. Maar is de Jagersvereniging zo "hard" gegroeid zoals Hoedemaker doet voorkomen? We hebben vastgesteld dat de niet-betalende mensen niet echt als lid kunnen aanmerken hoogstens als aspirant. De Nederlandse wet verbiedt namelijk niet dat verenigingen mensen ongevraagd lid maken. Dit heeft Jagersvereniging tot voor kort ook gedaan. Na de inspanningen van Hubertus Denktank heeft KNJV bestuur besloten de jachtcursisten sinds 2019 eerst toestemming te vragen voordat zij lid van KNJV werden gemaakt.

We kunnen gerust vaststellen dat mensen die geen contributie betalen niet als volwaardige verenigingsleden beschouwd mogen worden. De rechter zal zijn of haar oordeel geven of een niet betalend lid net zoveel rechten heeft als een betalend lid mar dat terzijde.

Laten wij het goede voorbeeld van Hoedemaker uit 2019 volgen en alleen de betalende leden mee nemen in het bepalen van het werkelijke aantal leden.

Nemen wij de jaar op jaar groei dan kunnen wij aan de hand van de door KNJV gepresenteerde cijfers niet anders concluderen dat geen sprake is van groei maar van een daling. De gepresenteerde groei van 300 leden in 2020, lijkt uit deze cijfers juist een daling van 5 leden te zijn. Is het erg dat een vereniging krimpt? Dat lijkt ons niet. Is het wenselijk dat aantallen niet consequent worden weergegeven? Wij denken van wel.

Het is niet ongebruikelijk dat een organisatie haar groei presenteert op basis van meerdere jaren. Het is wel merkwaardig als hierbij de jaarlijkse groei niet meegenomen wordt. Een groei telkens relateren aan een jaar (2017) waarbij de aantallen laag waren, representeert in onze optiek niet juist de groei van een organisatie.

Ook hier is het aan de leden die elke jaar meer dan 3,3 miljoen aan contributie opbrengen, conclusies te trekken.

Lees ook deel 1 en deel 2 van ledenaantal
Ledenaantal van onze jagersverenigingen. Deel 1
Ledenaantal van onze natuurverenigingen. Deel 2


bron: jagersvereniging.nl en clubblad De Jager

KNJV, Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Laurens Hoedemaker, Urlings

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved