Jagersverenigingen willen geen ANBI status.

Nederlandse jagersverenigingen en stichtingen hebben geen ANBI status. Anti jacht organisaties zoals AnimalRights hebben dat wel. Hoe zou dat komen

Een klein rondje langs de anti jacht organisaties leert ons dat ze allemaal een ANBI status hebben. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Met deze status kunnen deze organisaties onderandere schenkingen van particulieren en bedrijven ontvangen met belastingvoordeel. Met andere woorden de belastingbetaler betaalt om zijn en haar verkeersveligheid te ondermijnen.

De onderstaande anti-jacht organisaties hebben de ANBI status. AnimalRights, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging, Faunabescherming, Sovon, Dier&Recht.

Een andere rondje langs de jacht organisaties leert ons dat geen enkele van onze faunabeheer verenigingen en stichtingen de ANBI status hebben. Waarom willen de pro jacht organisaties geen ANBI status aanvragen. Jagers vervullen immers een belangrijke functie in de maatschappij tbv van verkeersveiligheid, schadebestrijding, en gezonde wildstand. Met dit in gedachte is het verkrijgen van de ANBI status een formaliteit.

Geen enkele van de onderstaande organisaties hebben de ANBI status. Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbezit (NOJG), Stichting Jachtexamens, Stichting Jachtopleidingen Nederland, Stichting Eik. De grote vraag is waarom de Nederlandse faunabeheer organisaties tot nu toe geen ANBI status hebben aangevraagd?

Zou de vereiste vanuit de belastingdienst voor een open en transparante financiële verslaglegging de reden zijn dat jacht organisaties geen ANBI status willen? Zij doen toch niets illegaals? Zij hebben toch niets te verbergen?
Misschien hoort bij de faunabeheer 2.0 transitie naar open een transparant bestuur ook meteen de ANBI status. Doen!

NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved