Anno 2020 bent Jij

De Toezichthouder

U bent schuldig bevonden. Hierdoor bent u geroyeerd

Hoe bijzonder is het dat een bestuur denkt de aanklager, de rechter, de jury en de beul te kunnen zijn. Op basis van eigen bevindingen een vonnis uitspreken, zonder enkele vorm van wederhoor. U bent schuldig bevonden en indien u hiertegen bezwaar indient dan zullen wij ons besluit aan de vereniging rechtbank de ALV voorleggen. De wetgeving schrijft voor dat de "schuldige" (red geroyeerde) recht heeft woord te voeren in zijn verweer, maar de statuten van NOJG jagersvereniging staat...

Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Stassen, deBruine, Scherpenkate

Lees verder

Kent iemand bij Jagersvereniging het begrip rolzuiverheid?

Stelling: KNJV Leden moeten verenigingsorganen rechtstreeks kunnen bereiken. De Ereraad, Raad van Toezicht, Commissie van Beroep en sinds kort ook Het Bestuur zijn alleen via info(@)jagersvereniging.nl te bereiken. Uit eerdere communicatie is gebleken dat Jagersvereniging / KNJV directeur Laurens Hoedemaker de e-mail die aan het bestuur gericht was, kan lezen en namens deze reageren. Gaat de directeur hierdoor buiten zijn boekje? Of heeft het bestuur nagelaten hierover goede afspraken...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Jachtopleiding innoveren, verduurzamen en goedkoper maken?

Dit emailbericht is op 13-02-2019 gestuurd naar Stichting Nederlandse Jachtopleiding gestuurd. Geachte mevrouw, mijnheer, Deze mail is door mij opgesteld naar aanleiding van reacties op een bericht dat ik plaatste op 10 feb j.l. in de Facebookgroep van de ‘Cursus Jacht & Faunabeheer’. Hetzelfde cursus volg ik bij uw instituut. In dit bericht opperde ik eens de mogelijkheden te onderzoeken van een digitale versie van de map Jachtopleiding en de daarmee te boeken winst in tijd en geld...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

Verdachtmaking is nooit een basis om een geschil op te lossen

Willem Urlings voorzitter van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Een wijze man, een burgervader, een rechtsgeleerde, een bestuurder. Onze KNJV voorzitter Willem Urlings was in staat het gesprek aan te gaan om met de leden te verbinden. Hij vertrekt helaas. Zou hij als meester in rechten ingezien hebben dat de Jagersvereniging aan de vooravond staat van een grote juridische uitdaging? Dat de huidige bestuur en management structuur toe is aan grondige hervorming? Een structuur...

KNJV, Vereniging, Bestuur, Jagersvereniging, Checks and Balances, Hoedemaker, Urlings, De toezichthouder

Lees verder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved